Skip to main content

Här är Sveriges Bästa Arbetsgivare 2017

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2017 15:32 CET

Revisionsbolaget Grant Thornton är Sveriges bästa arbetsgivare bland stora arbetsgivare samtidigt som teknikkonsultföretaget tar förstaplatsen bland mellanstora organisationer. Det visar den årliga undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare som genomförs av employer branding-företaget Universum.

I undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare får företagens egna medarbetare betygsätta sin arbetsgivare utifrån kriterierna intern identitet, nöjdhet och vilja att rekommendera sin arbetsgivare, samt lojalitet. En fortsatt tydlig trend i årets resultat är att bolag som satsar på sitt humankapital lyckas omvandla sina satsningar till att faktiskt kunna erbjuda en arbetsplats där många människor trivs.

”Vi har sett trenden i flera år, konsultbolagen har insett värdet av sitt humankapital och satsar på att skapa en arbetsmiljö med människan i centrum. Det gör att man såväl bygger en långsiktigt stark organisation samtidigt som man attraherar de talangerna som passar organisationen.” säger Claes Peyron, Managing Director på Universum Sverige. ”Att placerar sig högt på denna ranking sänder dels viktiga signaler till talangerna på marknaden men även till konkurrerande verksamheter.”

Gemensamt för de högst rankade arbetsgivarna, oberoende av bransch eller storlek, är att de särskiljer sig genom att deras medarbetare i större utsträckning än genomsnittet uppfattar dem som framgångsrika i sin bransch, att de är erbjuder mycket eget ansvar och att arbetsgivaren visar stor respekt gentemot de anställda. Detta är faktorer som är avgörande för att få engagerade och dedikerade medarbetare. ”Anställda vill bli sedda och vill känna att de får ansvar. Ansvar och engagemang går hand i hand, vilket ofta leder till affärsmässiga framgångar. Att som arbetsgivare se detta och vara lyhörd gentemot de anställda är en nyckel för att skapa god stämning och rätt kultur i en organisation.”, säger kan Claes Peyron.

Topp Sveriges Bästa Arbetsgivare 2017

Stora Arbetsgivare

1. Grant Thornton
2. Preem
3. Midroc
4. Sabis
5. IKEA
6. LRF Konsult
7. Tobii
8. Knightec
9. Bravida
10 NCC

Mellanstora Arbetsgivare

1. Bengt Dahlgren
2. Consid
3. Zest Bemanning
4. Netlight
5. Umeå Energi


Intern identitet: hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte & image, jobbegenskaper, människor & kultur samt ersättning & möjlighet att avancera.Om undersökningen Sveriges Bästa ArbetsgivareUndersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer.

  • Nöjdhet/rekommendation: hur nöjda medarbetarna är utifrån ett helhetsperspektiv och hur benägna de är att rekommendera arbetsgivaren till vänner
  • Lojalitet: hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

Rankingen över Sveriges bästa arbetsgivare baseras på Universums internal employer brand index som ligger mellan 0 och 100 för varje utvärderad arbetsgivare. Varje faktor har samma möjliga maxvärde (33,33) och de utvärderade arbetsgivarna rankas baserat på summan av de tre delarna.

2017 års undersökning besvarades av totalt 24 447 yrkesverksamma personer och genomfördes mellan april 2017 och augusti 2017 av Universum, de olika arbetsgivarna samt olika partners. Resultatet presenteras den 9 november med en ranking över de 50 högst placerade.

Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många arbetsgivare som en viktig måttstock för hur väl de lyckas tillfredsställa sina medarbetare och därmed i framtiden behålla sin konkurrenskraft.

Om Universum
Universum är världsledande inom employer branding. Sedan mer än 20 år tillbaka arbetar vi uteslutande med arbetsgivarimage och vi är pionjärer inom detta område. Universum hjälper över 1 200 kunder världen över att attrahera framtida, och behålla nuvarande, ideala medarbetare. Vi gör detta genom erfarenhet, kunskap och tjänster såsom undersökningar, strategiska konsulttjänster och medielösningar. Universums undersökningar besvaras årligen av 400 000 studenter och unga akademiker i hela världen, vilket ger oss en unik kunskapsbas. I vår mediaportfölj ingår över 150 olika publikationer och webbplatser som hjälper studenter och unga akademiker i deras jakt på den ideala arbetsgivaren.