Skip to main content

​Sverige på fjärde plats bland de gladaste och mest lojala medarbetarna i världen

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2016 10:54 CET

Årets globala undersökning från Universum visar hur du som arbetsgivare ska arbeta för att behålla talangerna.

Vad är det som driver unga medarbetar att lämna sin nuvarande arbetsgivare för en annan? Varför är talanger i ett land gladare och mer lojala än i grannländerna? Universum, världsledande inom Employer Branding, genomförde en av deras största kartläggningar hittills mellan september 2015 och september 2016. Över 200 000 unga yrkesverksamma i 57 länder deltog i undersökningen, vars mål var att kartlägga de mest nöjda och lojala medarbetarna i världen.

Årets globala nöjdhetsindex (GlobalWorkforceHappinessIndex), visar att företag ska ha ett data-drivet synsätt för att attrahera och behålla rätt kompetens. Resultaten ger tydliga riktmärken för hur man upprätthåller en nöjd och lojal personal genom att analysera påverkan från tillväxt och innovation, samt hur företag kan planera för att implementera förbättringar. Förmågan att behålla kompetens handlar inte längre enbart om hur nöjda medarbetarna är utan även hur medarbetarna jämför sig själva med kollegor inom organisationen. Därför är det viktigt att ha en bra överblick över hela

Nordisk dominas i undersökningen
De västeuropeiska länderna i allmänhet och de nordiska länderna i synnerhet dominerar undersökningen. Danmark toppar rankingen, Norge är tvåa och därefter följer Costa Rica innan vi hittar Sverige på plats 4. Österrikes arbetsstyrka är nummer fem, följt av Holland, Finland och på plats åtta Belgien. Östeuropas gladaste medarbetare dyker upp på plats nio från Ungern följt av Tjeckien. Se topp 20 här nedan:

LandRank
2016
Danmark1
Norge2
Costa Rica3
Sverige4
Österrike5
Nederländerna6
Finland7
Belgien8
Ungern9
Tjeckien10
Tyskland11
Schweiz12
Mexiko13
Rumänien14
Bulgarien15
Frankrike16
Singapore17
Spanien18
Colombia19
Brasilien20


Varför är detta viktigt?

Glada medarbetare är nödvändigt, både för att kunna behålla kompetens men även för att kunna motivera en grupp att nå resultat och finna innovativa lösningar. Om de unga yrkesverksamma i ett land visar på en hög nivå av nöjdhet, kommer det även påverka ekonomin i det hela. Universums employer branding specialist, Sighsten Dahl kommenterar ”Vid hög nöjdhet kan vi se ökad motivation bland medarbetarna och mindre rörelse på arbetsmarknaden. Det betyder att det blir ännu svårare att attrahera kompetens från konkurrenter.” Nöjdhetsindexet ger arbetsgivarna en bättre möjlighet att reflektera över sin egen självbild. Det hjälper dem att förstå vilken del i företagskulturen som de måste arbeta på för att attrahera talanger. I de flesta länder är det bättre förmåner eller bättre möjligheter som driver på ett byte av arbete, oavsett hur väl marknaden gjorde i GWHI. En väldigt intressant upptäckt är att i de länder där nöjdheten är låg, söker man personlig utveckling och professionellt avancemang. Däremot, bland de glada länderna är det balans mellan arbete och fritid som eftersträvas.

Metodologi

Deltagarna i undersökningen kan delas upp i fyra olika grupper; unga yrkesverksamma kvinnor, unga yrkesverksamma män, unga yrkesverksamma inom STEM(sScience, technology, engineering and mathematics) och unga yrkesverksamma inom området ekonomi. För att mäta nöjdhet och lojalitet, baseras GWHI ett system som mäter tre parametrar;

  • 1.Medarbetar nöjdhet
  • 2.En anställds villighet att rekommendera sin arbetsgivare
  • 3.En anställds sannolikhet att byta jobb inom en snar framtid (2-4 år)

Svaren på de första två frågorna besvaras genom att ranka på en skala mellan 1 och 10. Svaren på fråga tre går att besvarar med ’ja’ eller ’nej’.

Kärnan i undersökningen är ’Nöjdhetskvadraten’, som placerar utmaningar och möjligheter från regioner i fyra olika kategorier av nöjdhet. Det verkliga värdet av undersökningen är jämförelsen mellan länder, som ger arbetsgivare möjlighet att undersöka och möta problemet lokalt på nationell nivå.

Om Universum
Universum är världsledande inom employer branding. Sedan mer än 20 år tillbaka arbetar vi uteslutande med arbetsgivarimage och vi är pionjärer inom detta område. Universum hjälper över 1 200 kunder världen över att attrahera framtida, och behålla nuvarande, ideala medarbetare. Vi gör detta genom erfarenhet, kunskap och tjänster såsom undersökningar, strategiska konsulttjänster och medielösningar. Universums undersökningar besvaras årligen av 400 000 studenter och unga akademiker i hela världen, vilket ger oss en unik kunskapsbas. I vår mediaportfölj ingår över 150 olika publikationer och webbplatser som hjälper studenter och unga akademiker i deras jakt på den ideala arbetsgivaren.