Skip to main content

DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI - MARS 2016

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 12:00 CEST

Ur VDs kommentar

”Bokningsläget stärktes under årets fyra första månader. Den 30 april uppgick värdet av bokade resor med avresa under innevarande år till 417 mkr, vilket är 67 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Försprånget har därmed ökat från 53 mkr fyra månader tidigare. Vi ser ett särskilt högt bokningsläge under andra kvartalet som i huvudsak beror på en enskild större grupp.

Exklusive jämförelsestörande faktorer ökade EBITA med 1,1 mkr januari – mars 2016 jämfört med samma period föregående år. En högre omsättning i kombination med förbättrad bruttomarginal och god kostnadskontroll är de främsta förklaringsposterna.”

De viktigaste effekterna från införandet av IFRS är att resultatposter nedanför EBITA förbättras med ca 8 mkr per år samt att vår balansräkning stärks på både kort och lång sikt.”

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och UTG Reseproduktion.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy