Skip to main content

Uponor och Belkin bildar samriskföretag för att bana väg för intelligent sensorteknik för vatten

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 10:08 CEST

Uponor Corporation och Belkin International, Inc. meddelade onsdagen den 25 maj 2016 sin avsikt att bilda ett partnerskap för att bana väg för utveckling av system för vattenbesparing i byggnader. Det nya samarbetet syftar till att utveckla produkter för den växande marknaden inom intelligent sensorteknik för vatten, både för konsumenter och professionella kunder.

Uponor och Belkin har startat en process för att etablera två samriskföretag. Det första företaget kommer att verka i USA och det andra, i ett senare skede, i Europa. Uponor kommer att investera $15 miljoner i utbyte mot 37,5 % av aktierna i bolagen, med option att öka ägandet till 50 %. Belkin International kommer inledningsvis att äga 62,5 % av partnerskapet. Belkin överför relaterad teknik, immateriella rättigheter, personal och andra icke-monetära tillgångar till samriskföretaget, som ska namnges Phyn.

Phyn kommer att bli ett fristående bolag med Belkins egenutvecklade sensorteknik för vatten, expertis inom datavetenskap och Internet of Things (IoT), produktdesign, konsumentkännedom och en global försäljningskanal. Uponor kommer, med sin ledande ställning inom VVS att tillföra kunnandet, inblick i branschen och en global grossistdistributionskanal.

"För Uponor är Belkin en stark global partner inom detta område och vårt gemensamma mål är att utveckla nya unika produkter för den intelligenta vattenmarknaden, som successivt växer fram i takt med utvecklingen av ny, prisvärd och användarvänlig digital teknologi. Samriskföretaget är helt i linje med Uponors strategi för tillväxt och innebär ett stort steg i digitaliseringen för oss", säger Jyri Luomakoski, VD, Uponor Corporation.

Samriskföretaget i USA kommer att ha sitt huvudkontor i Los Angeles-området med ett forsknings- och utvecklingslaboratorium i Seattle.

Uponor är en ledande internationell systemleverantör av lösningar för säker leverans av dricksvatten, energieffektivt inomhusklimat och pålitlig infrastruktur. Vi servar byggindustrin inom en rad olika områden så som bostäder, kommersiella fastigheter samt industri- och anläggningsbyggnation. Uponor har ca 3 700 anställda i 30 länder, huvudsakligen i Europa och Nordamerika. Under 2015 hade Uponor en nettoförsäljning på 9,8 miljarder kronor. Uponor har sitt säte i Finland och är noterat på Nasdaq i Helsingfors.

Uponor AB tillverkar rör av förnätad polyeten, för VVS och industriändamål. Rören utgör basen i våra golvvärme, tappvatten, kulvert, och industriapplikationer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.