Skip to main content

Hur höjer vi skolresultaten – hearing i Upplands Väsby 23 november

Evenemang

23
NOV
Messingen ( Väsby Nya Gymnasium,) Upplands Väsby kommun.
  -
Den 13 maj i år genomfördes en Open space för att diskutera våra skol¬resultat. Syftet var att kraftsamla kring frågan hur vi kan höja resultaten i våra skolor i Upplands Väsby. Resultaten från Open space följs nu upp genom en ny dialog s.k. hearing. Till hearingen bjuds 6 experter inom skola in för att ge sin syn på hur vi kan arbeta för att nå bättre skolresultat utifrån resultaten från Open Space. Syftet är att få en gemensam vägledning i det fortsatta arbetet. Frågor och inlägg från åhörarna kommer att ges stort utrymme. Datum: 23 november Klockan: 10-15 Plats: Messingen (Väsby Nya Gymnasium, intill pendelstationen) Experter som deltar: John Steinberg fil dr i pedagogik och med egen erfarenhet som rektor. John är författare till 40 böcker om lärande, skolan, ledarskap och värderingar. John har varit programledare på TV för Utbildningsradions serie ”Dr John” och är känd för sitt handfasta, praktiska och engagerande sätt att leda kurser och föreläsa. Anders Jacobsson är fil. dr. i pedagogik med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Årligen görs så kallade PISA- och TIMSS-test av kunskaperna i skolan inom framförallt naturvetenskap och matematik men även läsning. Resultaten leder ibland till skräckrubriker i media om svenska elevers dåliga kunskaper i ämnen som matematik och naturvetenskap. Anders Jakobsson frågar sig på vilket sätt som kunskaperna har försämrats. Mats Öhlin är förvaltningschef i Haninge med egen rektorserfarenhet. Känd skol¬debattör med framgångsrikt arbete för höjda skolresultat i Haninge. Mats Norrstad är förbundsstyrelseledamot i Lärarförbundet. Han har under se¬nare år bevakat specialpedagogiska frågor och har själv arbetat på ett skoldaghem i Huddinge. Ulrika Lundqvist från skolverket med ansvar för grundskolans styrdokument. Hon leder arbetet med att ta fram ny läroplan för grundskolan. Ulf Fredriksson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Hans forsk¬ningsintressen innefattar läsning, läsning bland elever med invandrarbakgrund, läs¬ning och IKT, att lära sig lära samt internationell och jämförande pedagogik. Under de senaste åren har han medverkat i flera undersökningar av elevers läsfärdigheter i olika kommuner samt i det internationella PISA- projektet Kontaktperson: Inger Cronlund, inger.cronlund@upplandsvasby.se , 08-590 977 23