Skip to main content

De första företagen undertecknar Klimatavtal Väsby - Lilla Köpenhamn

Nyhet   •   Nov 05, 2009 11:02 CET

Upplands Väsby kommun tar nu initiativ till Klimatavtal Väsby - Lilla Köpenhamn. Genom avtalet vill Upplands Väsby sända ett medskick till Köpenhamn - det är det konkreta och lokala arbetet som krävs för att minska klimatpåverkan.Klimatavtalet innebär ett nära samarbete med det lokala näringslivet och är ett sätt att kraftsamla och gå från ord till handling.

Avtalet innebär att företaget förbinder sig att kartlägga sin nuvarande energiförbrukning och energianvändning, upprätta en åtgärdsplan med mål för hur man ska minska energiförbrukningen och slutligen följer upp och kontrollerar effekten av åtgärderna. Startskottet sker på konferensen "Lilla Köpenhamn" som hålls den 23 november, två veckor innan FN:s klimatkonferens inleds.

Men redan nu är flera företag med och imorgon den 5 november kl. 15.00, kommunhuset Dragonvägen 86, plan 8, undertecknar de sex första företagen avtalet:

Siemens AB
AB Väsbyhem
InfraCity AB
Sättra Gård AB
Swedish Safe Box AB
Kraft Foods Sverige AB