Skip to main content

Ledarutbildningen Växthuset på plats i Indien

Nyhet   •   Okt 23, 2013 15:01 CEST

Under 2013 har Upplands Väsby kommun initierat Växthuset. En ledarsatsning på flera tillfällen över året med internationella inslag. Resan till Indien genomförs just nu. Sista modulen för utbildningen 2013 sker den 12-13 november i Väsby. Kommande års utbildning planerar att starta i början av nästa år, dit också chefer i grannkommuner och hos privata välfärdsleverantörer kan skicka deltagare.

Upplands Väsby kommun har de senaste åren genomgått en stor förändring som bland annat innebär att välfärdstjänsterna levereras av många olika aktörer så att kunden kan välja och anlita den utförare den själv väljer. Det har inneburit en stor omorganisation med nya roller och ansvar, men också en utmaning i att hitta formerna för hur kommunen samspelar med alla de andra som också levererar service till väsbyborna för skattepengar. En större kundorientering ställer högre krav på att kommunen har tillgång till kompetens på alla områden, allt från vatten i kranen varje morgon, utbildning till våra barn och ungdomar, till dialoger om kommunens framtid.

Att jobba på detta sätt med ledarskap är ganska nytt och ovanligt i kommunsverige. -För ett par år sedan såg vi behovet av att ta ett bredare grepp för våra chefer, bland annat inspirerat av ett samarbete som kallades kompetensbron mellan flera olika kommuner, säger Torgny Hagelin, Personaldirektör. Växthuset har lånat sin modell efter strukturen från andra ledarutbildningar men skiljer sig så tillvida att vi tar själva ansvar för nätverkande och bonuseffekterna av utbildningen. Syftet är att bygga en gemensam ledarkultur. Att också samverka på detta sätt över kommungränserna och med samarbetspartners som också är konkurrenter är helt unikt.

-Växthuset är ett sätt att visa hur viktigt ledarskapet är för att nå de resultat vi vill och det ökar också våra möjligheter att attrahera den kompetens som vi kommer att behöva på många områden framöver, säger Torgny Hagelin, personaldirektör i Upplands Väsby kommun.

-I Väsby omvärldsbevakar vi och sätter igång projekt som vi tror kommer att behövas på sikt även för andra. Växthuset är ett exempel på det och genom att samarbeta med andra kommuner och våra samarbetspartner skapar vi kontakter som utvecklar vår leverans till medborgaren ytterligare, säger Björn Eklundh, kommundirektör i Upplands Väsby kommun.

Syftet med utbildningen har också sammanfattats i följande punkter: Öka kundorienteringen i verksamheten; Öka samspelet mellan interna och externa aktörer; Öka förmågan att använda nya situationer och utmaningar för att utveckla verksamheten; Bryta invanda tankemönster; Hitta nya sätt att jobba; Skapa ett chefsnätverk och slutligen; Att skapa utrymme för reflektion för de chefer som deltar.

Växthuset startade i mars i år och genomförs i form av fem tvådagarskonferenser i närområdet av de deltagande kommunerna. I utbildningen ingår även två studieresor som syftar till att förflytta perspektiv, vidga möjligheter och sätta chefens roll och uppdrag i ett internationellt sammanhang. Kommunens policy är att verksamheterna ska nyttja internationella kontakter för att utveckla sin verksamhet. Under 2013 genomförde Växthuset en studieresa till Platanias på Kreta och ytterligare en studieresa som just nu genomförs går till södra Indien där deltagarna bland annat har utbyte med chefer och ledare i Indien kring sina olika specialområden. 

Förutom en personligt inriktad utveckling, grupputveckling och nätverksbyggande innehåller utbildningen en mängd verktyg och flera teman. Ungt ledarskap, destruktivt ledarskap, mångkulturellt ledarskap och hur innovationskraft kan skapas och tas tillvara i syfte att utveckla verksamhet, är några exempel.

För mer information

Torgny Hagelin, Personaldirektör och kursledning, Upplands Väsby kommun, 073-910 40 23

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg och kursledning, Upplands Väsby kommun, 073-910 47 67

Björn Eklundh, Kommundirektör, Upplands Väsby kommun, 073-910 40 31