Skip to main content

Väsby får åter hög placering i Gröna bilisters ranking

Nyhet   •   Jun 20, 2012 13:00 CEST

Upplands Väsby kommun kom i år på en delad andra plats i länet i Gröna bilisters årliga kommunranking . På första plats i länet kom Stockholm och andraplatsen delar vi med Södertälje. Totalt bland de 144 kommuner som deltog kom Upplands Väsby på plats 21.

Gröna bilisters granskning är en landsomfattande undersökning av kommunernas arbete för att minska bilismens miljöpåverkan. Undersökningen görs för andra året i rad och den utförs med stöd av Trafikverket. Bedömningen görs utifrån några huvudpunkter:

  • Andelen miljöbilar i den kommunala bilparken
  • Miljökrav vid kommunal fordonsupphandling
  • Arbete för att minska miljöpåverkan från kommunala tjänsteresor
  • Miljökrav vid kommunal upphandling av transporter, som färdtjänst och skolskjuts
  • Lokal tillgång till bilpool och kommunal hjälp till samåkning och pendling
  • Tillgången till förnybara bränslen

 En positiv utveckling av kommunernas miljöarbete märks i 15 av 23 frågekategorier. De deltagande kommunernas medelpoäng har stigit från 29 till 35.

-  Det är bra att vi lyckats behålla andraplatsen i länet, för konkurrensen har hårdnat, säger Eva Bergh miljöstrateg i Upplands Väsby kommun. Vi måste hela tiden bli bättre i vårt miljöarbete, vi fortsätter bland annat arbetet med att forma bra miljökrav vid upphandlingar som också ska vara möjliga att följa upp.