Skip to main content

Väsby visar vägen - aktivt miljöarbete i praktiken

Nyhet   •   Nov 22, 2010 11:19 CET

"- Det finns en växande efterfrågan och intresse bland kommuninnevånare för hållbar utveckling och vad det betyder i praktiken i deras kommuner och regioner. Men det saknas en erkänd och brett accepterad vägledning för praktiskt hållbarhetsarbete."

Det hävdade Sven-Olof Ryding från Miljöstyrningsrådet under Upplands Väsby kommuns miljöseminarium - Miljöledning i praktiken. Allt fler kommuner arbetar aktivt med klimat- och miljöfrågor, både i den egna organisationen och i samarbete med det lokala näringslivet. Detta väcker naturligtvis också en mängd frågor. Vad har kommunerna för roll, ansvar och rådighet i arbetet för en hållbar utveckling? Är miljöcertifiering och miljöledning rätt verktyg? Kommundirektör Björn Eklundh och miljöstrateg Eva Bergh från Upplands Väsby kommun tog tillfället i akt att presentera kommunens helhetsarbete med ISO 14001-certifieringen, som Sveriges första kommun med helt miljöcertifierade koncern.

Siemens AB har skrivit klimatavtal med Upplands Väsby kommun och Maria Baldin, informationschef, och Björn Wiström, chef för utveckling och leverans av innovativa tjänster, bidrog till debatten med att betona vikten av samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor.

"- Klimatförändringar behöver samlad kraft, politiken och industrin måste gå hand i hand", menade Maria. Genom reglerande åtgärder från politiken som är långsiktiga, effektiva och marknadsbaserade är det lättare att ställa krav på industrin att agera långsiktigt och ansvarsfullt.

Seminariet lockade miljödrivna tjänstemän och ledare i kommunal förvaltning. Moderator var Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt. Efter intresseväckande presentationer och utvecklande frågestunder avslutades dagen med en diskussion mellan riksdagsledamöterna Mikaela Valtersson (MP) och Lars Hjälmered (M). Arrangemanget var ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun, tidningen Miljöaktuellt, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Östersunds kommun (Sveriges första miljöcertifierade kommun) och ägde rum i Stockholm den 5 november.