Skip to main content

40.000 Väsbybor- rejäl tillväxt i kommunen

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 07:00 CET

Efter ett par decennier med låg befolkningstillväxt ökar sedan 2009 invånarantalet i Upplands Väsby.  Nyligen passerade man 40 000 invånare vilket är ett resultat av de senaste årens satsningar på nya bostäder.

Antalet invånare i Upplands Väsby kommun klev nyligen över 40 000- strecket. Ett direkt resultat av de senaste årens målmedvetna satsning på nybyggande.

Har det varit ett mål att uppnå just 40 000 - strecket?

-          Det har inte varit ett uttalat mål att nå upp till just den siffran men vi har sett att det har börjat närma sig ett tag och då har det varit något vi har sett fram emot. Däremot  är ett av kommunfullmäktiges mål att kommunens invånarantal ska öka med ytterligare 7000 invånare fram till 2020, säger Linnea Askling, statistiker på Upplands Väsby kommun.

År 1952 bildades kommunen och hade då ett invånarantal på 6 500 personer. Siffran ökade snabbt i och med nybyggation av både villor och radhus på 60- och 70-talen.  Upplands Väsby var en av Sveriges snabbast växande kommuner på 70-talet och tillväxten höll i sig till mitten av 80-talet men planade då ut. Sedan dess har befolkningsökningen varit ca 0,5 procent per år, dvs mindre än länets snitt under samma period. Några av grannkommunerna växte mer än Väsby under många år men nu ser det annorlunda ut. 2007 bestämde sig politikerna för att något måste göras. Nya beslut togs där ett var att verkligen bygga 300 nya bostäder om året som målet varit länge men som inte blev byggt. Resultatet började synas redan 2009 med en dubbel tillökning jämfört med året innan. Året därefter var ökningen 1,7 procent och kommunen har en ännu större ökning hittills i år. En av anledningarna till framgången kan vara just den stora satsningen på fler bostäder.

 - Jag tror att ökningen beror på att kommunen bygger fler bostäder men även annat som attraherar invånarna, så som den nya simhallen som invigdes förra året och det nya gymnasiet som öppnades i år, säger Linnea Askling, statistiker på kommunen.

Ska man tro på statistiken så ser det även bra ut framöver.

-  Förra året kunde man se en trend och att fler människor väljer att bosätta sig i norrortskommunerna och längs med pendeltågslinjerna. I dagsläget ser det mycket ljust ut för Upplands Väsby, avslutar Linnea Askling.

- Att vända trender och få utveckling att ta fart är inget som sker över en natt, Det finns ett målmedvetet och idogt arbete bakom dessa resultat som både politiker och tjänstemän tillsammans med våra olika utförare av tjänster till Väsbyborna har bidragit till. Kul att få denna positiva återkoppling på vårt arbete innan jag lämnar över stafettpinnen till Per Erik Kanström vid årskkiftet som tar över som Kommunstyrelsens ordförande, säger Jan Holmberg, Kommunstyrelsens avgående ordförande.

Statistikerna i kommunen har efterforskat vem den 40.000 innevånaren är och funnit att det är en flicka som föddes den 4/11 2011. Flickan kommer att uppvaktas och uppmärksammas nu i veckan.

För mer information:

Jan Holmberg, Kommunstyrelsens ordf.073-910 40 43

Björn Eklundh, Kommundirektör, 073-910 40 31

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg, 073-910 47 67