Skip to main content

420 sommarjobb till Väsbys ungdomar

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 13:53 CET

Nästan hälften av Väsbys ungdomar, födda 1998 och 1999, får en chans att få in en fot på arbetsmarknaden, genom förslaget om sommarjobb till unga som kommunstyrelsen beslutade om på måndagen.

Förslaget innebär att totalt 420 ungdomar i årskurserna 8 och 9 samt ettan och tvåan på gymnasiet ska erbjudas sommarjobb. I förslaget lyfts också att alla ungdomar ska erbjudas en plats en gång under sin gymnasietid. Anställningen sträcker sig mellan en till tre veckor.

Förra året sökte 407 ungdomar sommarjobb och målet är att antalet sökande blir detsamma även i år men att antalet platser som erbjuds ska motsvara den siffran. Årets satsning är större än tidigare år.

– Sommarjobb är ett naturligt sätt för unga att få in en fot på arbetsmarknaden, därför är det både roligt och viktigt att kommunen nu ökar sina ambitioner kraftigt, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nyanlända, ensamkommande flyktingungdomar finns inkluderade i initiativet, med schablon-ersättning från Migrationsverket för särskilda introduktionsinsatser. Kommunen vill även ha med näringslivet och egna verksamheter och ger därför på olika sätt ekonomiskt stöd. Bland annat får konkurrensutsatta kommunala verksamheter halva lönekostnaden subventionerad.

– Med delfinansiering får en arbetsgivare som anställer en ungdom hälften av både lön och sociala avgifter bekostade av kommunen. Vi eftersträvar också att få lokalt näringsliv att känna sig delaktiga, samtidigt vill vi säkerställa konkurrensneutralitet. Vi vill också uppmuntra unga att själva leta upp potentiella arbetsgivare och söka jobb, säger Hanna Bäck, enhetschef Workcenter.

För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande: 073-910 41 23
Hanna Bäck, enhetschef Workcenter: 073-910 43 39
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se