Skip to main content

Pressmeddelande: Äntligen fattas beslut om ny väg mellan Upplands Väsby och Vallentuna!

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 06:15 CET

Tack vare en samfinansieringslösning som just undertecknats där Upplands Väsby och Vallentuna kommuner tillsammans bidrar med 90 miljoner för vägen kommer arbetet att komma igång 2014.

Tack vare en samfinansieringslösning som just undertecknats där Upplands Väsby och Vallentuna kommuner tillsammans bidrar med 90 miljoner för vägen kommer arbetet att komma igång 2014.

Den krokiga vägen mellan Upplands Väsby och Vallentuna, väg 268, har kallats för dödens väg. Det har skett många olyckor genom åren på den hårt trafikerade vägen som har mer än 10.000 bilrörelser per dygn. Idag finns det inte möjlighet för gång- eller cykeltrafikanter att röra sig säkert.

Planer på att förbättra vägens dragning har funnits sedan slutet av 80-talet, men skjutits på framtiden åtskilliga gånger. Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun och Vägverket är nu överens om finansieringen av arbetet. Vägverkets del i projektet uppgår till 390 miljoner kronor och finansieras via Länsplanen 2010-2021 som regeringen fattar beslut om i februari/mars 2010. Överenskommelsen innebär att de båda kommunerna tillsammans bidrar med 90 miljoner kronor för att få vägbygget genomfört.

Vägen mellan Upplands Väsby och Vallentuna kommer nu att få en ny dragning mellan Grana och E4:an. Anslutningen till E4:an sker via en egen ny trafikplats mellan gamla apoteket och Lövenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. Den nya dragningen blir en avsevärd förbättring för trafiken mellan Vallentuna och Arlanda.

Nästa steg är att nu att göra en vägutredning som närmare kommer att fastställa vägens dragning.

-Det blir en både miljömässig och säkerhetsmässig vinst, säger Jan Holmberg, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby. Glädjens trafikplats är hårt belastad idag och detta lättar på trafiktrycket.

-Äntligen, detta har vi väntat på länge, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna. Inte minst blir det enklare att nå pendeltågsstationen i Upplands Väsby, vilket underlättar för alla som reser till Arlanda och Uppsala.

För mer info:
Jan Holmberg, KSO Upplands Väsby 073-910 40 43
Örjan Lid, KSO Vallentuna 070-537 64 78
Robert Örtegren, Vägverket 08-757 69 04
Björn Eklundh, Kommundirektör Upplands Väsby 073-910 40 31
Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg Upplands Väsby kommun 073-910 47 67
Helen Ala-Kojola, Kommunikationsansvarig, Vallentuna kommun 076-55 109 22