Skip to main content

Pressmeddelande: Betygen uppåt för eleverna i Upplands Väsby

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:15 CET

Fler elever i årskurs 9 i Upplands Väsby har i år högre betyg jämfört med förra året. Även antalet elever som är behöriga till gymnasiets nationella program har ökat i år.

- Vi närmar oss nu de nationella värdena och det är roligt att se att fler av våra elever har högre meritvärden och fler har behörighet till gymnasiet, säger Eva Dahlgren, chef för Kundvalskontoret i Upplands Väsby kommun.

Bland skolorna i Upplands Väsby kommun har man under året som gått arbetat aktivt för att eleverna ska få högre betyg med sig när de slutar årskurs nio. Särskilda handlingsplaner har tagits fram för de grupper som behövt detta. Resultatet har blivit att alla skolor utom två idag ligger på riksgenomsnittet eller över gällande betygsresultaten. Det har framförallt skett en klar förbättring i antalet pojkar som går ut med fullständiga betyg. 15 procent fler pojkar har idag fullständiga betyg jämfört med förra året.

Det finns fler positiva indikationer på att det arbeta som görs idag fungerar, skolverkets siffror visar också att andelen elever som inte når sina mål i ett eller flera ämnen minskar.

- Att resultaten i år är bättre är positivt men det innebär inte att vi är nöjda, vi kommer aktivt att arbeta vidare med förbättringar i skolan. Vi kommer att arbeta för att en ännu större andel elever ska få bättre meritvärden och komma vidare till de gymnasieprogram som de önskar, säger Eva Dahlgren.

Det är skolverket som i sin årliga rapport har sammanställt siffror för skolor i alla landets kommuner. Siffrorna för Upplands Väsby gäller alla skolor oavsett huvudman.

För mer information kontakta:
Eva Dahlgren, chef för Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun, 08-590 976 27