Skip to main content

Energisnåla hus för unga i Väsby

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 07:19 CEST

Upplands Väsby kommun har ingått avtal med UniverCity om att bygga bostäder för studenter och andra unga vuxna i Fyrklövern i centrala Upplands Väsby. Ambitionen är att bygga energisnåla hus med hyresrätter eller bostadrätter i prisklasser som studenter och unga vuxna har råd med.

UniverCity har specialserat sig på mindre bostäder där moderna, miljövänliga byggsystem används för att lägga grunden för en intressant boendekostnad.  Ett annat viktigt steg för att hålla nere de löpande boendekostnaden för kunderna är en systematisk satsning på energieffektivitet och UniverCity satsar på att bygga enligt sk. passivhusstandard eller till och med plusenergihus. Antalet planerade lägenheter är ca 100 fördelade på 1:or om 32 m2 och 2:or på 54-56 m2, alla med balkong/terrass på 6 – 26 m2, samt en grönskande innergård och takträdgårdar.

- Även om attraktiva boendekostnader är viktigt för oss kommer vi satsa mycket på en attraktiv formgivning av husen och att medverka till en hög grönytefaktor. Det är speciellt viktigt eftersom vårt hus kommer ligga mycket centralt i Fyrklövern  och ska bidra till en attraktiv boendemiljö för alla, även dem som inte bor i just vårt hus säger Christina Sundman, VD för UniverCity

- Vi välkomnar UniverCity till Upplands Väsby. Behovet av studentbostäder är stort  och Upplands Väsby har visat sig vara ett bra ställe att bo på med mindre än 30 minuters tågresa till både Stockholm och Uppsala säger Per-Erik Kanström (M), ordförande kommunstyrelsen.

- Det är välkommet med en ny aktör i Fyrklövern och Upplands Väsby eftersom det säkerställer en stor bredd i byggstilar och erbjudanden till nuvarande och blivande väsbybor säger Björn Eklundh, kommundirektör.

Fyrklövern är ett stort område som ligger direkt söder om Väsby Centrum.  Genom rivning av gamla gymnasieskolan, samt modernare utnyttjande av ytor, skapas utrymme för 1 600 nya bostäder, arbetsplatser och nya gröna ytor.  De nya invånarna kommer att kunna välja från ett brett utbud av olika sorters bostäder och med olika upplåtelseformer.  Tidigare har likande avtal tecknats med Bo i Väsby AB, BRABO Stockholm AB, JM AB, Riksbyggen, Seniorgården AB, Senior & Trygg Fastighetsfond AB, Svenska Hyreshus , och TB-Exploatering AB.

Väsby Labs är ett synsätt på hur en modern stad ska utvecklas och där man tar fasta på att involvera så många som möjligt så tidigt i processen. Närmare 1 000 personer har hitintills bidragit med idéer, synpunkter och engagemang, allt från skolbarn, studenter och andra invånare i Upplands Väsby via arkitekter, byggare och till och med internationell a experter på olika områden.

För ytterligare information:

Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelseordförande, Upplands Väsby kommun, 08-590 97 247

Christina Sundman, VD UniverCity, 070-609 70 67

Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby Kommun, 073 910 40 31

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 073-910 47 67Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se