Skip to main content

Ett nytt äldrecenter för finsktalande

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:53 CEST

- Upplands Väsby har många invånare med finska som modersmål. Det känns angeläget att se över vilka förutsättningar det finns för att skapa ett äldrecenter för finsktalande, säger Maria Fälth, kd, ordförande i social- och äldrenämnden.

Uppdraget till förvaltningen blir att ta reda på förutsättningarna för ett finskt äldrecenter som inkluderar exempelvis dagcenter och vård- och omsorgsboende, eller annan typ av boende.

- Förvaltningen får i uppdrag att också ge svar på i vilken regi ett sådant äldrecenter ska drivas samt om det finns möjligheter att samverka med någon eller några angränsande kommuner, säger Maria Fälth.

Tankar på ett finskt äldrecenter har funnits under en längre tid. Bland annat i samtal med pensionärsorganisationer som finska PRO har detta framförts.

- Vi vet också att exempelvis personer med demens gärna återvänder till det språk som talades i unga år. Ett finskt äldrecenter skulle vara ett steg mot en allt värdigare vård, säger Maria Fälth. Vi inom den politiska majoriteten vill fortsätta utveckla kommunen som utgår ifrån att vi människor är olika och därför vill välja alternativa lösningar för den omsorg som kommunen är skyldig att ställa upp med.

För mer information:

Maria Fälth

Kommunalråd

tel. 08-590 976 36
mobil. 073-910 46 36

Magnus Ramstrand
Politisk sekreterare
tel. 08-590 970 39
mobil. 073-910 40 39

hemsida:

www.upplandsvasby.kristdemokraterna.se