Skip to main content

Expert på lärarsamarbete besökte Väsby

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 17:03 CEST

Dylan Wiliam, professor och världsledande skolforskare från Storbritannien, besökte under måndagen Väsby. Lärarna i Väsbys kommunala skolor fick senaste nytt inom kollegialt lärande och formativ bedömning. Detta är en del av projektet ”Alla i mål”.

- Möjligheten att få ta del av Dylan Wiliams föreläsning är väldigt viktigt och roligt för oss alla, säger Barbro Johansson, chef för Väsby Välfärd som driver de kommunala skolorna.  

Närmare 250 lärare från Upplands Väsbys kommunala skolor hade under tre timmar möjlighet att lyssna och ställa frågor till den engelske ”superpedagogen”. Dylan Wiliams sätt att närma sig formativ bedömning och kollegialt lärande ligger mycket nära skolstrategin ”Alla i mål” som de kommunala skolorna arbetat utifrån sedan flera år.

En viktig del i ”Alla i mål” är fokus på verksamhetsförlagt kollegialt lärande där lärare utvecklar undervisningen tillsammans. Detta är ett sätt att säkerställa att eleverna i de kommunala skolorna får tillgång till bästa tänkbara undervisning med vetenskaplig förankring. Alla elever i de kommunala skolorna i Upplands Väsby kommun ska lyckas i skolan, utifrån sina förutsättningar. Ingen elev ska sluta skolan med otillräckliga kunskaper.

Formativ bedömning är också en viktig del i elevernas lärande. Det innebär en ständigt pågående utvärderingsprocess, där eleverna får förståelse för vad som ska läras in och där lärarens anpassar undervisningen till att motsvara elevernas behov.

För mer information:
Barbro Johansson, chef Väsby Välfärd, 073-910 47 66
Linda Corsvall, presskontakt, 073-910 70 29

 

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se