Skip to main content

Fler godkända elever i årskurs 6 i Upplands Väsby

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 15:39 CEST

En ny sammanställning av statistik från Skolverket visar att eleverna i årskurs 6 i Upplands Väsby har bättre studieresultat under läsåret 2015/2016 än under föregående läsår. Andelen elever som har blivit minst godkända i alla ämnen har ökat med 4%.

– Våra elever och lärare lägger ner ett hårt arbete varje dag och det är glädjande se att den långsiktiga strategi som vi har för skolutvecklingen i Väsby börjar ge resultat. säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun.

Skolverkets statistik visar att andelen elever som har blivit minst godkända i alla ämnen har ökat med 4% i Upplands Väsby jämfört med läsåret 2014/2015. Detta har skett samtidigt som andelen godkända elever i landet i övrigt har sjunkit något. Statistiken visar också att resultatet går framåt i Upplands Väsby oavsett om elever som invandrat till Sverige sent räknas in i sammanställningen eller inte. Flickorna i årskurs 6 uppnår generellt bättre resultat än pojkarna enligt statistiken, men skillnaden har minskat sedan läsåret 2014/2015. Sammantaget indikerar Skolverkets statistik en fortsatt positiv utveckling för skolorna i Upplands Väsby. En tidigare undersökning under året visade att även resultaten i årskurs 9 gått framåt jämfört med föregående år.

– Med skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby som vi startade 2013 bestämde vi oss för att kraftsamla kring skolutvecklingen i Väsby. De goda resultaten för såväl årskurs 6 som årskurs 9 visar att vi är på rätt väg, säger Malin Lybecker (M), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun.

Ett lärande Väsby är ett blocköverskridande skolutvecklingsprojekt där målet är att alla elever ska vara godkända i alla ämnen när de lämnar årskurs nio. Det är ett samarbete mellan fristående och kommunala skolor och omfattar samtliga elever från förskola till gymnasium.

För mer information
Lars Valtersson (MP), ordförande utbildningsnämnden, 073-910 45 54 
Malin Lybecker (M), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden, 070-244 30 65
Ulrika Walldén, tf kommunikationschef, 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se