Skip to main content

Företagsklimatet i Upplands Väsby bäst i stockholmsområdet enligt KKiK

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2012 10:35 CET

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv; tillgänglighet, trygghetsaspekt, delaktighet, effektivitet och kommunens som samhällsutvecklare. Resultatet i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 visar att företagsklimatet i Upplands Väsby är bra och kommunen hade bästa resultatet bland medverkande Stockholmskommuner.

Kommunen uppvisar ett bra resultat i jämförelser med andra kommuner och rankas på 9 plats av 125 kommuner i KKiK, gällande trygghetsmått är hur många vårdare som besöker en äldre person med beviljad hemtjänst.

Väsby satsar också långsiktigt på skolan vilket visar sig i KKiK. I nationella prov skolår 3 har Upplands Väsby goda resultat. Måttet redovisar hur stor procent av de elever som genomfört provet som klara kravnivån i svenska, engelska och matematik. Upplands Väsby rankas på 24 plats av 166 kommuner med resultatet 80,7 procent som klarar kravnivåerna.

Med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB, har Upplands Väsby kommun för fjärde gången dessutom vid sidan av KKiK genomfört en medborgarundersökning. Tidigare undersökningar har gjorts 2006, 2008 och 2010. Det genomsnittliga Nöjd-Region-Index (NRI) för alla kommuner är 60 och för Upplands Väsby kommun är NRI 61 när det gäller hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på. Bostäder och trygghet kvarstår från 2010 som områden som bör prioriteras för att höja NRI.

 "- Upplands Väsby är en kommun där kvalitet och god service är i fokus. Resultatet av medborgarundersökningen och kommuners kvalitet i korthet utgör ett bra underlag för vidare förbättringsarbete och det är tydligt att trygghetsfrågorna är särskilt viktiga att arbeta med." Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby kommun.