Skip to main content

Försäljningen av Bo i Väsby AB genomförd

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 08:02 CEST

Den 18 augusti genomfördes planenligt sista steget i försäljningen av Bo i Väsby AB. Det innebär att köparen, Rikshem AB, nu formellt är ägare av bolaget och därmed blir hyresvärd och tar över förvaltningen av 650 hyresbostäder och lokaler.

Affären kunde slutföras efter enhälligt beslut i kommunfullmäktige den 16 juni i år.

- Jag är glad att Upplands Väsby kommun får en stark, stabil och framtidsinriktad strategisk partner för Väsbys bostadsutveckling. Rikshem står för en långsiktig förvaltning och har goda förutsättningar för en hög nybyggnadstakt i kommunen, säger Ann-Christin Martens (S), tf. kommunstyrelseordförande.

De intäkter som affären genererar ska återinvesteras i Upplands Väsbys långsiktiga utveckling. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för fler attraktiva bostadsmiljöer, bättre skola och omsorg och inte minst att minska kommunens skuld och därmed trygga en fortsatt stabil ekonomi för kommunen.

För mer information:
Ann-Christin Martens (S), tf kommunstyrelseordförande: 073-910 42 87
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se