Skip to main content

Fortsatt bevakning av bullerfrågorna

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 10:12 CET

Den första januari i år trädde det nya miljötillståndet i kraft som bland annat reglerar in- och utflygningar till Arlanda flygplats och därmed bullret över Upplands Väsby. Tillståndet innebär att raka inflygningar över Väsby inte längre är förbjudet men att Swedavia ska använda andra inflygningsalternativ när det är möjligt.

Nu är Swedavias nya miljötillstånd igång och vårt uppdrag är att följa upp hur det efterlevs så att bullret över Väsby minskar och inte ökar. Som kommun ser vi gärna att Arlanda utvecklas och är konkurrenskraftig men det får inte ske på Väsbybornas bekostnad med mer buller över oss. Det här fortsätter därför att vara en viktig fråga för oss, säger Mathias Bohman, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Inflygningsprocedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska enligt det nya miljötillståndet användas när så är möjligt utan att det påverkar flygplatsens kapacitet. Upplands Väsby kommun anser att detta i praktiken innebär att den vänstra banan, bana 1, ska användas vid landningar söderifrån upp till cirka 74 landningar per timme. Icke-raka inflygningar som minskar bullret över tätorten kan användas till bana 3 i betydligt större utsträckning än i dag och bör leda till att kompetensen att hantera sådana inflygningar kontinuerligt förbättras.

För att följa upp hur inflygningar sker och hur Swedavia arbetar för att hitta än fler bullerminskande åtgärder så träffade kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman och oppositionsrådet Oskar Weinmar (M) Swedavia. Mötet var en del i den uppföljning av bullerfrågan som sker. Dialog med Länsstyrelsen sker också kring hur uppföljning av tillståndet för Swedavia bör ske.

– Kommunens uppgift nu är att se till så att Swedavia följer de åtgärder som beslutats av domstol när det nya miljötillståndet nu trätt i kraft. Vi har arbetat länge för att inte öka bullret över Väsby utan för att det ska minska, och det följer vi noggrant upp nu, säger Oskar Weinmar (M), tillträdande oppositionsråd i Upplands Väsby kommun.

För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Oskar Weinmar (M), tillträdande oppositionsråd, 073-910 40 03
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se