Skip to main content

Friskolor och enskilda förskolor möjlig framtid för Östra Väsby

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 10:15 CET

Hela resultatenheten Östra Väsby, med fritidshem, förskolor och skolor, kan från och med hösten 2008 komma att drivas i enskild regi. Detta om Annika Gustafson, rektor för Östra Väsby, och de tre biträdande rektorerna på enheten, får som de önskar.
I dagarna lämnar de fyra skolledarna in ansökningar till kommunen och Skolverket om att få ta över verksamheten i de 6 förskolorna - Baldersgården, Karusellen, Lergöken, Skogstorp, Skutan och Spargrisen - och 3 skolor - Frestaskolan, Odenslunda skola och Vikskolan - som idag utgör enheten Östra Väsby.

- Vi vill erbjuda barnomsorg och skola med korta beslutsvägar och stor möjlighet till delaktighet och insyn för föräldrar och personal, berättar Annika Gustafson.

Att de fyra skolledarna vill ta över samtliga förskolor, fritidshem och skolor i enheten förklarar de med att de på detta sätt kan säkerställa att en röd tråd kan hållas genom barnens förskole- och skolgång.

- Vi ser positivt på att det finns ett stort intresse av att driva både skola och förskola i enskild regi i Östra Väsby. Att enheten kommer att bli dominerande i området kan ha både fördelar och nackdelar, säger Bo Callerhorn (m), ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Vi kommer i positiv anda att granska ansökan om förskoleverksamheten och Skolverket kommer att granska skolverksamheten.

För mer information, kontakta
Annika Gustafson
Rektor
Östra Väsby resultatenhet
Telefon: 08-590 973 22

Bo Callerhorn
Ordförande
Barn- och ungdomsnämnden
Mobil: 0702-87 87 78

Barbro Dahl
Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen
Telefon: 08-590 975 65
Mobil: 0739-10 45 65

Maria Magnusson
Informationschef
Telefon 08-590 973 98
Mobil 0739 10 43 98 Tidigare pressmeddelande

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
www.upplandsvasby.se