Skip to main content

Fritt val i hemtjänsten i Upplands Väsby från och med den 1 september

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 13:22 CEST

Från och med den 1 september är det möjligt för hemtjänstkunder i Upplands Väsby kommun med biståndsbeslut att välja mellan flera olika utförare av hemtjänst.
Den politiska majoriteten i Upplands Väsby kommun har som en målsättning att öka valfriheten för invånarna. Ett steg i detta arbete är att konkurrensutsätta hemtjänsten. Från och med den 1 september kommer tolv företag, inkl kommunen, att kunna erbjuda sina tjänster.

- I och med att upphandlingen har skett till ett fast pris är det kvaliteten som har varit avgörande för vilka företag som fått förtroendet att utföra hemtjänst, berättar Maria Fälth, social- och äldrenämndens ordförande.

- Om kunden inte är nöjd med den kvalitet som erbjuds kan kunden inom fem dagar byta utförare, säger Maria Häggblom, förvaltningschef på social- och äldreförvaltningen.
Kommunen kommer i början av september att skicka ut en katalog med presentationer av företagen till alla hemtjänstkunder.

De företag som kunden kan välja mellan, förutom kommunens hemtjänst, är:


Josa Clean I StockholmAB
Olivia Vård och Omsorg AB
Odens Fysioterapi och Omvårdnad
Ghion Systerjouren AB
Hushållsnära tjänster AB
Susannes hemtjänst
Adlersons Fönsterputs AB
Gästhemmet Edsby Slott AB
Carema Äldreomsorg AB
MIAB Städ AB
Camillas hemtjänst.
För mer information, kontakta
Maria Fälth
Ordförande
Social- och äldrenämnden
Telefon: 590 976 36
Mobil: 0739-10 46 36
Maria Häggblom
Förvaltningschef
Social- och äldreförvaltningen
Telefon: 590 972 05
Christina Heglert
Projektledare
Kundval inom hemtjänsten
Telefon: 08-590 975 76


Maria Magnusson
Informationschef
Telefon 08-590 973 98
Mobil 0739 10 43 98

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
www.upplandsvasby.se