Skip to main content

Gemensam överenskommelse motverkar ungdomsarbetslöshet

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2015 09:14 CET

Upplands Väsby kommun och Arbetsförmedlingen har undertecknat en gemensam överenskommelse för att motverka ungdomsarbetslöshet. Kommunens verksamhet Vägval ungdom, ett befintligt samarbetsprojekt mellan kommun och Arbetsförmedlingen, är den organisation som kommer att fungera som nav.

– Vi är väldigt glada att få ett fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen. Redan idag görs mycket för att motverka att ungdomar hamnar i ett utanförskap, mer kan dock alltid göras. Med detta steg ökar vi takten mot en kommun där alla ungdomar har en sysselsättning, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Upplands Väsby och Arbetsförmedlingen startade 2014 verksamheten Vägval Ungdom som arbetar med unga vuxna i åldrarna 16–24 år som inte studerar eller har ett arbete. Vägval ungdom erbjuder guidning och stöttning genom individuella samtal och har erfarna coacher med goda kontakter med kommun och det lokala näringslivet.

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen gör att rätt insats snabbare kan erbjudas till personer som har specifika behov. En viktig del av samverkan är att föra dialog med unga för att ta del av deras erfarenheter och upplevelser.

– Genom överenskommelsen breddar vi en redan fungerande samverkan. Arbetsförmedlingen och Upplands Väsby kommun har sedan tidigare ett mycket bra samarbete kring frågor om arbetsmarknaden, säger Susanne Wikström, enhetschef på Arbetsförmedlingen.


Unga vuxna i Upplands Väsby kommun utan sysselsättning:

  • Antal i åldern 16-24 år: 312 sökande hos Arbetsförmedlingen
  • Antal i åldern 16-19 år: 49 identifierade inom det kommunala aktivitetsansvaret och som varken arbetar eller studerar
  • Antal i åldern 20-24 år (2012): 104 som ej arbetade eller studerade och med okänd aktivitet
  • Antal i åldern 18-24 år (2012): 111 med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och som ej är inskrivna hos Arbetsförmedlingen

För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande: 073-910 41 23
Susanne Wikström, enhetschef Arbetsförmedlingen: 010-486 65 72
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se