Skip to main content

Hög kvalitet i bemötandet hos Upplands Väsby kommun

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 11:10 CET

När undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting får Upplands Väsby kommun höga betyg för sin tillgänglighet och sitt bemötande av medborgarna.

– Det är glädjande att vi fortsatt har en god kvalitet i servicen till Väsbyborna. Ett gott bemötande är viktigt och här kan vi se att vår satsning på ”en väg in” via Väsby Direkt har fallit väl ut, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S). 

Upplands Väsby kommun är en av de 250 kommuner som deltar i den årliga undersökningen där kvaliteten mellan kommunernas tjänster jämförs. I dag publicerades undersökningen för 2016 som visar på goda resultat för Upplands Väsby kommun inom bland annat bemötande, tillgänglighet via telefon och snabb återkoppling genom e-post. Dessutom visar undersökningen att kommunen har hög personalkontinuitet inom hemtjänsten och att företagarna är nöjda med kommunens service. Bland kommunens förbättringsområden finns invånarnas upplevelse av trygghet där Upplands Väsby ligger lägre än snittet. Kommunen har också för första gången på länge fått väntetid till plats på förskolan.

– Vi fortsätter att arbeta för att ytterligare öka kvaliteten i våra verksamheter och undersökningen är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Skolresultaten pekar uppåt, men tryggheten är fortfarande en utmaning för oss, säger Hillevi Engström, kommundirektör i Upplands Väsby.

Ta del av undersökningen i sin helhet

Mer information
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Hillevi Engström, kommundirektör, 073-910 41 10
Ulrika Walldén, tf. kommunikationschef, 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se