Skip to main content

Hyresgäster hos Väsbyhem får köpa sina lägenheter

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 11:21 CET

Drygt sju tusen hyresgäster hos Väsbyhem får i dagarna ett erbjudande om att ombilda sin lägenhet till en bostadsrätt. Erbjudandet är en följd av att den nya politiska majoriteten i Upplands Väsby kommun förändrar och skapar fler valmöjligheter. Med fler bostadsrätter ska dominansen av hyresrätter i framförallt centrala Väsby brytas.

- Vi har för få bostadsrätter i kommunen, främst i centrala Väsby och det vill vi ändra på. I centrala Väsby finns ca 7 000 bostäder och av dem är 4 900 hyresrätter. Vill du bo centralt ska du kunna välja hur du vill bo, säger Jan Holmberg, kommunstyrelsens ordförande. Hyresrätt eller bostadsrätt. I dag har du inte den möjligheten.

- Bo i bostadsrätt ökar också din frihet på många andra sätt, fortsätter Jan Holmberg. Det blir till exempel lättare att byta bostad, du bestämmer själv när och hur du vill renovera din lägenhet och du kan påverka dina boendekostnader. Historien visar att det är en bra investering på sikt att äga sin bostad.

Kommunen vill underlätta för dem som är intresserade av att köpa sin bostad. En första information ges genom en folder som hyresgästerna får hem i brevlådan under vecka 9 och genom annonser i lokaltidningarna. Mer utförlig information kan fås på kommunens hemsida och under mars och april bjuds intresserade hyresgäster in till informationsmöten.


För mer information, kontakta
Jan Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsen
Telefon: 590 970 43
Mobil: 0739-10 40 43
Björn Eklundh
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret
Telefon: 590 970 31
Mobil: 0739 - 10 40 31
Kent Hjalmarsson
Styrelseordförande
Väsbyhem AB
Mobil: 070-601 18 44
Ulf Dohnhammar
VD
Väsbyhem
Telefon 08-590 981 11
Mobil: 0705-92 53 70

Maria Magnusson
Informationschef
Telefon 08-590 973 98
Mobil 0739 10 43 98 Bo i bostadsrätt


Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
www.upplandsvasby.se