Skip to main content

Johan Magnusson avgår som kommunalråd för centerpartiet i Väsby

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 01:05 CET


Kommunalrådet Johan Magnusson (c) avgår till sommaren. Magnusson har varit kommunalråd sedan valet 2006 då de fyra allianspartierna fick majoritet i kommunfullmäktige.

- Det är nu drygt nio år sedan jag tillträdde som gruppledare och sedermera kommunalråd för Centerpartiet här i Väsby. Sedan en tid har jag gått och burit på en känsla som har växt sig allt starkare. Det är en känsla av att jag har uträttat det jag kan uträtta i det här uppdraget, att det är dags att ta ett nytt steg i livet. Jag har därför fattat beslutet att lämna mina uppdrag som gruppledare och kommunalråd.

Magnussons beslut innebär inte att han lämnar politiken. Han finns kvar i Centerpartiet och räknar med att fortsätta som ordförande för Väsbycentern.

-Mitt engagemang för Väsby slutar givetvis inte med kommunalrådsuppdraget. Jag kommer fortsätta arbeta för en friare och grönare värld.

De år som Magnusson har ingått i kommunledningen har varit väldigt händelserika och inneburit stora förändringar för Väsbyborna. Sedan valet 2006 har en lång rad valfrihetsreformer införts inom bland annat skolan, omsorgen och bostadsmarknaden, miljöpolitiken har förändrats i grunden och Väsbys resa från förort till stad har tagit fart.

Det har varit en oerhört stimulerande tid och jag känner mig väldigt priviligierad som har fått vara med på den utvecklingsresan som vi har påbörjat.

För egen del är jag förstås väldigt glad och stolt över miljöarbetet. Att Upplands Väsby är landets första samlade kommunkoncern som miljöcertifierats enligt ISO 14001 och med det som bas byggt en miljöpolitik som placerar oss på sjunde plats i landet när tidningen Miljöaktuellt rankar kommunernas miljöarbete, det är något som jag är jättestolt över. Vi har också investerat i ett eget vindkraftverk som ger grön el för framtiden.


- Jag är också oerhört stolt att ha fått vara med och driva fram de frihetsreformer som givit Väsbyborna en allt större valfrihet och egenmakt.

- Vi ser ett nytt Väsby ta form. Ett samhälle som vågar sticka ut med såväl arkitektur som innovativa lösningar för samhällsutvecklingen. Väsby Sjöstad, det nya Messingen, det nya Vilundabadet, Stationsområdet och Fyrklövern är bara några exempel på utvecklingsarbeten som vi har initierat och som kommer betyda väldigt mycket för oss Väsbybor i framtiden.


För ytterligare information:

Johan Magnusson, kommunalråd (C)  073-910 45 95

Ann Christin Frickner, poltitisk sekreterare för Centerpartiet i Väsby, 073-910 40 51

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 40 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.


www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se