Skip to main content

Klimatavtal Väsby stärks och utökas genom samarbete med Energimyndigheten och fler kommuner

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 17:32 CET

Väsby deltar tillsammans med fem andra kommuner i ett nytt projekt som ska hjälpa lokala företag att införa rutiner för att effektivisera sin energianvändning. I projektet Energiledningssystem för lokal utveckling, får små och medelstora företag hjälp att införa ett så kallat energiledningssystem. Det sparar pengar och miljö och gör företagen mer konkurrenskraftiga.

Sedan flera år har Väsby drivit tillsammans med det lokala näringslivet ett arbete med lokala Klimatavtal där företag i samarbete med kommunen förbinder sig att systematiskt se över sin energianvändning och minska sin förbrukning. Stora internationella företag som Siemens, Kraft Foods, Hertz biluthyrning med fler, som alla dessutom har sina huvudkontor i Väsby har tillsammans med mindre företag anslutit sig. Resultaten jämförs och erfarenheter och tips delas mellan deltagande företag. Nu tar vi ett steg till tillsammans med fler kommuner och Energimyndigheten.

- Vi bildar ett företagsnätverk där företagen får utbildning och stöd i form av experthjälp för att införa ett energiledningssystem. Företagen kommer även få möjligheter att dra nytta av varandras erfarenheter, säger Åsa Berglund miljökoordinator på Upplands Väsby kommun som är en av de fem deltagande kommunerna. De övriga är Falköping, Hagfors, Sala, och Vänersborg.

De medverkande företagen kommer att starta ett kontinuerligt arbete med att söka efter lönsamma energieffektiviseringsåtgärder, genomföra  och dokumentera dem. I projektet används Energiledning Light, ett energiledningssystem som Energimyndigheten låtit ta fram för att passa mindre företags behov och resurser. Det har till exempel inga licenskostnader. Att följa ett energiledningssystem kan också vara en fördel när företag tävlar om nya kunder.

För företag som är underleverantörer till storföretag kan det vara en konkurrensfördel att visa att man har fokus på energifrågor och kan dokumentera sitt miljö- och energiarbete på ett bra sätt, säger projektledaren Joakim Achim Friedrich på Hållbar utveckling Väst, regionalt energikontor i Västra Götaland.

– Vi vill med det här projektet hjälpa kommuner och deras lokala näringsliv att möta en framtid med sannolikt högre energipriser och större krav på hållbarhetstänk, säger Maria Steinbach Lindgren på Energimyndigheten.

Energiledningssystem för lokal utveckling pågår till 2014, finansieras av Energimyndigheten och är en del av Energimyndighetens program Uthållig kommun. Projektet leds av Hållbar utveckling Väst.

Kontakt

Åsa Berglund, miljökoordinator, Upplands Väsby kommun, tel 08-590 975 49 Asa.berglund@upplandsvasby.se

Joakim Achim Friedrich, projektledare, Hållbar utveckling Väst, tel 031 3891483, joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se

Maria Steinbach Lindgren, chef för Enheten för offentlig sektor, Energimyndigheten,  
tel 016 5442153, maria.steinbach.lindgren@energimyndigheten.se

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun, 073-910 47 67

Mer info Klimatavtal Väsby

http://www.upplandsvasby.se/2/samhallsutveckling-trafik-och-teknik/klimat-och-miljo/miljo--och-klimat-i-samverkan/fakta-om-klimatavtal-vasby.html

Mer info energiledning

http://hallbarutvecklingvast.se/projekt/energiledning-light-energiledningssystem-for-lokal-utveckling


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 40 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för en hållbat utveckling. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet. Hela kommunens verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO14001 och kommunen har nyligen investerat i ett eget vindkraftverk för att bidra till en hållbar kraftproduktion.

Hållbar utveckling Väst är regionalt energikontor i Västra Götaland somdriver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och verkar genom samordning, nätverksbyggande, projektutveckling och projektledning. Vi samordnar kommunernas energi- och klimatrådgivare och driver ett kommunnätverk för hållbar utveckling.

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se