Skip to main content

Krafttag för bättre grundvatten i norra Stockholmsåsen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 10:55 CET

Den 8 februari samlas politiker, tjänstemän och experter i Upplands Väsby för bildandet av ett grundvattenråd. Syftet är att verka för en god miljökvalitet i norra Stockholmsåsen och därmed förbereda för kommande generationers behov av vatten.

– Det känns positivt att vi med våra grannkommuner och andra parter kunnat samlas kring denna viktiga fråga. Nu kan vi ta ytterligare krafttag kring åtgärder för bättre vatten, inte bara för dagens medborgare utan även för framtidens medborgare, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun.

Målsättningen med bildandet av vattenrådet är att få ett helhetsperspektiv kring vattenfrågorna och därmed långsiktigt förbättra grundvattnets kvalitet och kvantitet, samt möjliggöra ett tidigt demokratiskt inflytande i hela vattenförvaltningsprocessen. Grundvattenrådet för Norra Stockholmsåsen bildas i samarbete mellan Norrvatten och kommunerna i Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna och Solna. Övriga parter som deltagit i processen inför bildandet av rådet är Länsstyrelsen i Stockholm, Trafikverket och Sveriges Geologiska undersökning (SGU). 

– Det är glädjande att vi i Upplands Väsby får stå värd för en så viktig händelse som bildandet av grundvattenrådet är. Det är helt i linje med hur vi prioriterar miljöarbetet i kommunen, säger Hillevi Engström, kommundirektör i Upplands Väsby kommun.

Stockholmsåsen går i nord-sydlig riktning genom Upplands Väsby kommun. Åsen utgör reservvattentäkt för norra Storstockholm och är utpekat som riksintresse för vattenförsörjning. 

Programmet

Dag: onsdag 8 februari 
Tid: 18.00 – ca 20.00
Plats: Messingen (Love Almqvists torg 1, scenrummet)

Mer information
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Hillevi Engström, kommundirektör, 073-910 41 10
Louise Andersson, miljöplanerare, 073-910 43 54

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se