Skip to main content

Många vill vara med och förverkliga Väsby Entré

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 15:31 CET

Intresset att få vara med och bygga det nya stationsområdet Väsby Entré i Upplands Väsby kommun är stort, även utanför Sveriges gränser. Byggsektorns intresse har varit över förväntan.

– Omfattningen av intresset från byggsektorn att vilja förverkliga Väsby Entré överskrider våra förväntningar. Vi har haft en hög ambitionsnivå, men hade aldrig vågat hoppats på den här nivån av intresse. Det är ett direkt resultat av tjänstemäns och politikers hårda arbete, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Väsby Entré är ett projekt med stor positiv inverkan på kommunen och regionen. Det har lockat ett 40-tal byggherrar att lämna in intresseanmälningar för att bygga hela eller olika delar av projektet, det vill säga bussterminal, landmärke, parkeringsdäcket med kontor och bostäder.

Målet för Väsby Entré är att skapa en ny stadsdel och utveckla stationsområdet till en av kommunens bärande centrumpunkter, som den självklara mötesplatsen för såväl väsbyborna, som regionala besökare och internationella gäster. Bland de byggbolag, nationella och internationella, som har visat intresse av att bygga i stationsområdet finns det både större och mindre aktörer.

– Vi har arbetat strategiskt för att skapa ett intresse hos byggherrar och andra aktörer att vilja bygga Väsby Entré. Att gehöret är så stort är självklart jättekul, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelseordförande.

Inför Almedalsveckan skickades markanvisningserbjudanden för Väsby Entré ut till intressenter som har haft fram till första oktober att lämna in sin intresseanmälan. Nu pågår arbetet med att närmare granska de anmälningar som har kommit in och se över intressenternas kapacitet att genomföra det som de vill bygga.

För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré, 073-910 46 29
Ulrika Walldén, tf kommunikationschef, 073-910 40 29   

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se