Skip to main content

Massiv protest mot nedläggning av direktbuss till Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 15:23 CET

Upplands Väsby kämpar för busstur 565X. Väsbyborna och den politiska ledningen i kommunen protesterar mot nedläggning av busslinjen.
Detta gör vi genom:
Ett brev från kommunen till SL, som en enig kommunstyrelse ställer sig bakom.
En namnlista som nästan 1000 Väsbybor skrivit på.
Tidigare framförda önskemål om att få behålla busslinjen efter Stockholmsförsöket.
Direktbuss 565X mellan Brunnby-vik i Upplands Väsby och Sergels torg infördes vintern 2006 under det pågående Stockholmsförsöket. Busslinjen blev snabbt mycket populär och fick tidigt ett högt antal resande. I dag är bussarna så gott som fullbelagda under förmiddagens högtrafik.

- Införandet av linje 565X medförde att många bilresenärer gick över till att åka med direktbussen. Läggs linjen ned, befarar vi att många resenärer återgår till att åka bil istället för den osäkra pendeltågstrafiken, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Holmberg (m) och oppositionsrådet Leif Berglund (s).

Hösten 2006 infördes förändringar i busstrafiken som medförde markanta försämringar för boende i Brunnby-Vik och Sigmaområdet i Upplands Väsby. Antalet bussturer till pendeltågen halverades. Utgår linje 565X som alternativ till pendeltågen, blir den försämringen än mer kännbar. Vi i Upplands Väsby vill att busslinjen fortsätter som tidigare då den avlastar pendeltågen och är en attraktiv förbindelse till många arbetsplatser.

För mer information, kontakta
Jan Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsen
Telefon: 590 970 43
Mobil: 070-910 40 43
Leif Berglund
Oppositionsråd
Telefon: 590 971 23
Mobil: 070-910 41 23
Mats Olsson
Trafikplanerare
Stadsarkitektkontoret
Telefon: 590 978 57
Mobil: 070-910 48 57

Maria Magnusson
Informationschef
Telefon 08-590 973 98
Mobil 073-910 43 98