Skip to main content

Medborgare inbjuds till dialog om skolans framtid

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 10:00 CEST

Upplands Väsby kommun tar genom det treåriga projektet ”Ett lärande Väsby” ett helhetsgrepp för att förbättra resultaten i skolan. Det långsiktiga målet är att alla elever ska vara godkända i samtliga ämnen i årskurs nio. Denna vecka hålls två dialoger öppna för alla medborgare. Projektet överbryggar partipolitiska gränser.

-  Resultaten i skolan måste bli bättre i vår kommun och oavsett politisk tillhörighet behöver och kommer vi att arbeta ihop. Inom projektet ser vi tillsammans över många olika områden som påverkar skolan och dess utveckling, säger Per-Erik Kanström (M) kommunstyrelsens ordförande.

Projektet är uppdelat i åtta delprojekt, av vilka dialoger med olika målgrupper ingår som en särskild satsning. Dialogerna sker i tre steg: I det första håller man samtal kring hur alla barn och elever ska ges förutsättningar för maximalt lärande och behålla glittret i ögonen. De synpunkter som framkommit sammanfattas, och fungerar som  utgångspunkt för kommande dialoger. I nästa steg fortsätter samtalet i en arbetsgrupp med bred representation. Arbetsgruppens möten kommer att kunna följas och diskuteras i sociala medier. I steg tre formuleras det gemensamma ansvarstagandet för var och en för ett lärande Väsby.

-  En stor expertis finns redan ute i våra skolor, hos lärare, elever och föräldrar. Det gäller för oss att lyssna in, samla ihop och systematisera kunskaperna och utifrån vad som framkommit finna förbättringspotential, fortsätter Kanström.

Dialoger med alla intresserade medborgare kommer att hållas onsdag den 14 maj kl 18-20, respektive söndag den 18 maj kl 10-12 i Messingen 

Kontakt:

Per-Erik Kanström (M) kommunstyrelsens ordförande, 073-910 42 47

Inger Cronlund, projektledare, 073-910 49 19

Jessika Krekula, informatör, 073-910 40 18


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se