Skip to main content

Medborgarlöften från Polisen och kommunen för ett tryggare Väsby

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 12:39 CET

Att öka tryggheten på offentliga platser med en rad olika åtgärder – det är medborgarlöftet som Upplands Väsby kommun och Polisen tillkännager i en nyligen undertecknad samverkansöverenskommelse.

– Jag är glad över den överenskommelse som Upplands Väsby kommun och Polisen har träffat för att ge Väsbyborna en starkare trygghetskänsla. Genom att samarbeta gör vi Väsby ännu bättre, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under 2017 kommer Polisen och Upplands Väsby kommun särskilt fokusera på att öka tryggheten i de centrala delarna av Väsby. Det är kommunens och Polisens gemensamma löfte till medborgarna. Medborgarlöftet utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen har identifierats.

För att uppfylla medborgarlöftet kommer Polisen och kommunen gemensamt se till ha regelbunden närvaro från poliser och väktare till cykel och fots i centrala Upplands Väsby. Både kommunen och Polisen kommer även att arbeta med uppsökande verksamhet gentemot ungdomar, samt främja alla former av vuxenvandringar och nattvandringar på helger och lov. En annan del av medborgarlöftet är att prioritera utredningar och ärenden kopplade till personer som påverkar otryggheten i de centrala delarna av Upplands Väsby.

– Jag är otroligt nöjd över att vi fått fram ett medborgarlöfte som så väl stämmer överens med det som framkom av medborgardialogen. Tillgänglighet är det som står högst upp på medborgarnas önskelista, säger Malin Sundström, kommunpolis i Upplands Väsby

Medborgarlöftet kommer att utvärderas under året och kommuniceras till medborgarna främst på Polisens och kommunens webbplatser, samt genom sociala medier.

För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Malin Sundström, kommunpolis, malin.sundstrom@polisen.se.
Ulf Palmgren, säkerhetschef, 08-590 970 01

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se