Skip to main content

Miljöprogram på Vilunda gymnasium

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:06 CET

I dag är miljöhotet och klimatförändringar en del av vår vardag. Att miljöfrågorna kommit att bli ett hett diskussionsämne står klart för de flesta. Samtidigt är utbildning en av de största och viktigaste uppgifterna för kommunen. Nu har Vilunda gymnasium kombinerat detta och tagit fram naturvetenskapsprogrammet med miljövetenskaplig inriktning.

- Kommunen anser att det är viktigt att erbjuda eleverna en attraktiv utbildning som rör områden som både har samhällelig förankring och där det finns ett intresse bland gymnasieeleverna. Extra kul är det för oss att presentera denna inriktning på miljövetenskap, då det är den enda utbildningen i sitt slag i norra Storstockholm. Satsningen är en del i att göra Vilunda gymnasium till en av de mest attraktiva skolorna i Mälardalsregionen, säger Kjell Rosenqvist, rektor på Vilunda gymnasium.

Denna utbildning är tvärvetenskaplig. Istället för att enbart vara naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig kommer man istället att analysera miljöfrågor ur båda perspektiven för att skapa en helhet.
Den är också praktisk. Naturvetenskap kan inte läras genom att bara läsa. Minst lika viktigt är att laborera. Därför kommer den miljövetenskapliga inriktningen att ha fler laborationer i välutrustade lokaler.

Sist men inte minst har en satsning gjorts på samarbete utanför skolan. I dagens globala samhälle är inte miljöfrågor nationella, de är internationella. Genom satsningen som görs på internationella utbyten ges möjligheten att samarbeta med människor i andra länder. Dessutom kommer skolan att ha samarbete med högskolor och näringsliv för att förbereda för fortsatta studier och arbetsliv.

Johan Magnusson, kommunalråd med ansvar för miljö- och näringslivsfrågor ser potentialen genom den nya inriktningen.

- Det är jätteviktigt att se allvaret i klimatfrågan samtidigt som vi inte får missa de enorma utvecklingsmöjligheterna för företagsamhet och tillväxt som finns inom miljöområdet. Genom att ge dagens ungdomar verktygen för att tackla klimatfrågor ger vi dem också konkurrensfördelar på morgondagens arbetsmarknad, säger han.

- Vi fokuserar nu på de stora frågorna, delvis i världen, delvis i kommunen och är stolta över att kunna erbjuda denna miljövetenskapliga utbildning till elever i Stockholms län, säger Kjell Rosenqvist.

För mer information, kontakta
Kjell Rosenqvist
Rektor, Vilunda gymnasium
08-590 970 73 48
kjell.rosenqvist@upplandsvasby.se
Mobil: 0739-10 43 48
Eila Bromme (fp)
Ordförande, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
08-590 970 36
eila.bromme@upplandsvasby.se
Mobil: 0739-10 40 36
Jan Halldén (m)
Ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
0739-10 40 06
janolof.hallden@moderat.se
Johan Magnusson, c
Kommunalråd med ansvar för miljö- och näringslivsfrågor
073-910 45 95
johan.magnusson@upplandsvasby.se


Maria Magnusson
Informationschef
Telefon 08-590 973 98
Mobil 0739 10 43 98

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
www.upplandsvasby.se