Skip to main content

Motivation kommer när barnen blir sedda

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 08:00 CEST

Så lyder ett av de många perspektiv som lyfts upp under dialog för Ett lärande Väsby under våren. Hittills har sexton dialoger genomförts och fler kommer att hållas under maj/juni.

Delprojektet ”Dialog för ett lärande Väsby” har under våren arbetat aktivt med samla tankar och perspektiv som rör förskolan, skolan och den framtida utvecklingen. Många har varit med och bidragit med kunskap, tankar, synpunkter, åsikter och idéer till hur skolan ska utvecklas.

–  Det är fantastiskt att så många perspektiv har kommit fram och att så många deltagit i dialogen. Detta är ett mycket bra underlag för det fortsatta arbetet med Ett lärande Väsby. Vi har några dialoger kvar och perspektiven kommer löpande att fyllas på, säger Inger Cronlund, projektledare.

Perspektiven som nu presenteras är preliminära vilket betyder att de löpande kommer att uppdateras i och med att fler dialoger hålls. På webbsidan kommer också ett kommentarsfält att finnas i anslutning till perspektiven där ytterligare tankar och idéer kan lämnas in. På webbsidan finns också datum för de kommande dialogerna. 

–  Alla åsikter som förs fram påverkar framtidens skolor i Väsby. Det är något som jag tycker att alla delaktiga ska ta med sig och som jag känner inger tillförsikt inför framtiden. En grundbult i ’Ett lärande Väsby’ är att kunskap inhämtas från de som verkligen berörs. Föräldrar, lärare, ja alla aktörer ska komma till tals och få ge sin bild, och att deras input ska ge inverkan i framtiden. Därför uppskattas alla åsikter och det medskick som vi i dialogerna fått med oss. Alla åsikter och synpunkter nedtecknas och kommer påverka både hela det övergripande projektet i allmänhet och de olika delprojekten i synnerhet, säger Per-Erik Kanström (M) kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med den första fasen, som sträcker sig under perioden april– juni, har varit att lyssna och samla in perspektiv samt att identifiera de övergripande teman som upprepar sig, oavsett målgrupp. En översikt och sammanställning av de perspektiv som kommit fram i vårens samtal finns presenterade på upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Nästa steg i dialog för Ett lärande Väsby

Nästa fas i delprojektet påbörjas under hösten 2014. De perspektiv och teman som kommit fram skall då diskuteras vidare i arbetsgrupper, där samtal sker mellan representanter för dessa olika perspektiv. Representanterna kan exempelvis vara lärare, politiker, tjänstemän, vårdnadshavare, pedagoger, elever, föreningar eller rektorer. I arbetsgrupperna kommer perspektiven att nötas och blötas med syfte att ta fram förslag till överenskommelser och strategiska initiativ och åtgärder för att förbättra skolresultaten och skolverksamheten i Upplands Väsby.

Dialog för Ett lärande Väsby är ett av åtta delprojekt inom det treåriga projektet ”Ett lärande Väsby”, som kommer att pågå fram till 2016. Projektet är blocköverskridande och beslut om projektet och delprojekten har tagits av en enig kommunstyrelse. I projektet finns just nu åtta delprojekt och från dialogprojektet kan också fler delprojekt att komma att skapas. Alla resultat inom projektet ”Ett lärande Väsby” kommuniceras löpande.

För mer information kontakta:

Per-Erik Kanström (M) kommunstyrelsens ordförande, 073-910 42 47

Inger Cronlund, projektledare ”Ett lärande Väsby”, 073-910 49 19

Jessika Krekula, informatör, 073-910 40 18


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se