Skip to main content

Nu påbörjas arbetet med att bygga västra Vilunda i Väsby

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 13:10 CET

Bild: White Arkitekter

Beslut om antagande av detaljplanen för västra Vilunda i Väsby har nu vunnit laga kraft. Det innebär att arbetet med att bygga bostäder i västra Vilunda kan påbörjas. Västra Vilunda omfattar cirka 400 bostäder av totalt 1 600 planerade bostäder i bostadsområdet Fyrklövern.

– Nu börjar Väsbys ambitioner att bygga den moderna småstaden förverkligas på allvar. Speciellt glädjande är att vi förmått att engagera så många olika byggherrar. Det borgar för att vi får en variation med olika sorters bostäder som tilltalar olika människor, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Väsby kommun.

Området som nu ska bebyggas ligger granne med Väsby centrum och många av bostäderna kommer ha utsikt över den blivande Blå Parken i Fyrklövern. Bostäderna kommer att byggas av JM, HSB, Seniorgården, Savana Invest, Junior Living och UniverCity. Det kommer att byggas både hyresrätter och bostadsrätter, lägenheter anpassade för seniorer och anpassade för unga, små lägenheter och större lägenheter för stora familjer.

Detaljplanen omfattar ca 400 bostäder och 1000 kvm verksamhetsyta. På platsen låg tidigare Vilunda gymnasium som revs 2011. Den nya bebyggelsen föreslås uppföras i huvudsak mellan fyra och fem våningar. Detaljplanen innehåller även gatumark mellan kvarteren samt en torgyta centralt i området. Delar av allmän platsmark kommer utformas som ett rekreationsstråk genom bebyggelsen. Mot Vittraskolan och kommande byggrätter i öster planläggs mark för gångväg och rekreation.

Detaljplanen Västra Vilunda är den fjärde detaljplanen som vunnit laga kraft av totalt åtta detaljplaner i Fyrklövern. Ytterligare två detaljplaner väntas vinna laga kraft i vår. Totalt omfattar etapp 1 av Fyrklövern ca 1 600 bostäder, verksamhetslokaler, flera torg, en ny park och nya gångstråk.

- Det är glädjande att detaljplanen för västra Vilunda nu har vunnit laga kraft. Det betyder att vi går från vision till verklighet i byggandet av denna del av Fyrklövern, säger Alarik von Hofsten, projektansvarig för Fyrklövern.

I dagarna inleds arbetet med att dra fram vatten och avlopp, fjärrvärme, el och fiber samt att bygga alla lokalgator. Därefter kan själva bostadsbyggandet komma igång.

Mer information
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Alarik von Hofsten, projektansvarig för byggprojektet Fyrklövern, 070-920 74 15

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se