Skip to main content

Pedagoger vill ta över 8 av kommunens förskolor

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 14:59 CET

Den politiska majoriteten i Upplands Väsby har i sitt program och i Flerårsplan med budet 2007-2009 som mål att öka mångfalden av utförare, öka möjligheterna till fria val genom kundvalssystem och stimulera personal som vill knoppa av verksamheter.
En första ansökan om avknoppning inom förskolan har nu inkommit till Upplands Väsby kommun. 650 barn och drygt 120 anställda fördelade på åtta förskolor i centrala Upplands Väsby berörs.

- Barn - och ungdomsnämnden kommer nu att behandla ansökan och ta ställning till denna. Informationsarbetet till föräldrar och medarbetare har inletts omgående. I ansökan har de angett målsättningen att vara i gång till höstterminen 2007. Vi räknar med att kunna ge besked under våren 2007, säger Barbro Dahl, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.
Vid prövningen av ansökan sätts tryggheten för det enskilda barnet i fokus. Kommunen kommer noga att följa upp kvaliteten på förskolorna genom bland annat föräldraenkäter samt kvalitetsredovisningar i barn- och ungdomsnämnden.

- Alliansen gläds åt den första ansökan som kommit in. Fristående förskolor ökar mångfalden, utvecklar pedagogiken och möjliggör för föräldrar och personal att ha större inflytande över verksamheten. Upplands Väsby kommun har allt för länge haft monopol på sina verksamheter. För att motverka detta välkomnar Allians för Väsby ökad valfrihet, större trygghet och bättre kvalitet, säger Bo Callerhorn, ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Ansökan om att starta enskilt driven förskoleverksamhet inkommen från:
Pia Widholm, tel 08-590 976 29, 073-910 46 29
Charlotte Bergh, tel 08-590 977 86, 073-910 46 85

För mer information, kontakta
Jan Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsen
Telefon: 590 970 43
Mobil: 0739-10 40 43

Bo Callerhorn
Ordförande
Barn- och ungdomsnämnden
Mobil: 0702-87 87 78

Björn Eklundh
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret
Telefon: 590 970 31
Mobil: 0739 - 10 40 31

Barbro Dahl
Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen
08-590 975 65
Mobil: 0739-10 45 65

Maria Magnusson
Informationschef
Telefon 08-590 973 98
Mobil 0739 10 43 98

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
www.upplandsvasby.se