Skip to main content

Pressinbjudan: Upplands Väsby bjuder in till dialog om Vilundaparken

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 10:35 CEST

Lördag 22 oktober kl. 11-16 har medborgarna i Upplands Väsby möjlighet att tycka till om Vilundparkens framtida utveckling. Då är tjänstemän från kommunen på plats i Väsby Centrum och tar emot väsbybornas synpunkter.

Väsby utvecklas med stormsteg och år 2040 beräknas cirka 63 000 människor vara boende i kommunen. Stadsutvecklingen sker främst i de centrala delarna, där Centralvägen binder ihop stationsområdet med Väsby centrum och Vilundaparken. I takt med att kommunen växer finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring Vilundaparkens framtida utveckling, med fokus på idrott.

Upplands Väsby kommun kommer även att se över möjligheten att bygga bostäder i anslutning till Vilundaparken, exempelvis utefter Husarvägen.

Från 22 oktober till 13 november kan medborgarna i Upplands Väsby lämna sina förslag kring Vilundaparkens utveckling. Förslagen kan antingen lämnas in digitalt eller genom pappersformulär som finns att hämta hos Väsby Direkt, Dragonvägen 68.

För mer information:
Anna Silver, planarkitekt, 073-910 41 65
Blanka Libisz, Mark- och exploateringsingenjör/projektledare, 073-910 44 75
Ulrika Walldén, tf kommunikationschef, 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se