Skip to main content

Pressmeddelande: Skolinspektionens senaste rapport ger underlag för fortsatta förbättringar i Väsbys skolor.

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 13:14 CEST

Skolinspektionen lämnade idag sin slutliga kommunrapport efter att under några månader besökt Väsbys skolor. Rapporten bygger dels på skolbesök och dels på nationell statistik från 2009. Ett av de viktigaste utvecklingsområdena som identifieras är den stora andel pojkar som slutar grundskolan utan fullständiga betyg i alla ämnen. För 2009 var denna andel nästan 40% av pojkarna i årskurs 9.

Samtliga skolor i Väsby har under våren fått besök av skolinspektionen och det finns olika rapporter från samtliga dessa på skolinspektionens hemsida. Den rapport som nu levererades är den samlade rapporten för Upplands Väsbys kommunala skolor.

-Det är en professionell oberoende rapport som hjälper oss att fokusera på det utvecklingsarbete som redan startat inom skolan, säger Eva Dahlgren. Vår roll är att utveckla ännu bättre uppföljnings och utvärderingssystem som också ska vara tillgängliga för föräldrar och elever.

-Jag tackar skolinspektionen för en gedigen genomgång och rapport som ger oss ett utmärkt underlag för att gå vidare med ytterligare utveckling av skolan i Väsby, säger Björn Eklundh, kommundirektör. Det är ett avgörande arbete för att stärka bilden av Väsby som en bra skolkommun.

Agneta Jörbeck, tf chef för Väsby Välfärd, ansvarig för de kommunala skolorna i Väsby säger: -Ett stort förbättringsarbete är redan igång för att säkerställa att varje elev når målen i alla ämnen. Vi inför just nu ett webbaserat målstyrnings och utvärderingssystem så att elever och föräldrar kan följa kunskapsutvecklingen från år ett till och med gymnasiet. Detta kommer att vara ett viktigt hjälpmedel för att ge rätt stöd vid rätt tillfälle så att alla elever når målen i alla ämnen.

Skolornas preliminära resultat för 2010 presenterades den 30/8 i eget pressmeddelande (som inte tagits hänsyn till i skolinspektionens rapport). Resultaten visar redan på tydliga förbättringar i betygsresultaten för årskurs 9.

Skolinspektionens rapport

För mer information:

Eva Dahlgren, Chef Kundvalskontoret  073-910 46 27

Agneta Jörbeck, tf chef Väsby Välfärd  073-910 47 66

Björn Eklundh, Kommundirektör  073-910 40 31

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg  073-910 47 67

Bifogade filer

PDF-dokument