Skip to main content

Pressmeddelande: Regeringsstöd för Väsby Sjöstad!

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 14:33 CET

Den av regeringen tillsatta Delegationen för hållbara städer har idag beslutat att ge projektet Väsby Sjöstad ekonomiskt stöd för att säkerställa hållbarhetsaspekterna i planeringen av projektet. 600.000 kr bidrar man med för att stimulera till att hållbarhetsaspekterna beaktas redan i planeringen.

- Det är jättebra att vi får detta erkännande och stöd eftersom vi jobbat så hårt för att säkerställa att utvecklingen av hela västra kommundelen sker på ett hållbart sätt. Nu har vi mer råg i ryggen att fortsätta med att planera för hur Väsby sjöstad ska bli så klimat- och miljöklok som möjligt, säger Fredrik Drotte, planchef i Upplands Väsby kommun.

- Det viktigaste bidraget som detta stöd ger är den marknadsföring och uppmärksamhet som projektet får via Delegationens olika aktiviteter. Nu blir det fler som kommer att tala, diskutera och kunna bidra med idéer om hur vi når målet med en miljövänlig stadsdel vid mälaren, säger Johannes Wikman, kommunikationsstrateg i Upplands Väsby kommun.

- Det här är bra, det visar att kommunen är på rätt väg med sina klimat och miljösatsningar. Ett annat exempel är Klimatavtal Väsby som vi nyligen arrangerat med näringslivet, säger Björn Eklundh, Kommundirektör, Upplands Väsby kommun.

Delegationen fick in 54 planeringsprojekt som konkurrerade om finansieringen och Väsby Sjöstad stod sig väl i konkurrensen. Delegationen verkar för en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden. Arbetet sker genom att stimulera långsiktiga, välfungerande och attraktiva stadsmiljöer där hög livskvalitet går hand i hand med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och minimerad klimatpåverkan.

- Det är en bred uppställning med några av landets främsta experter inom området, med både konkret erfarenhet av stadsbyggande och överblick över centrala ämnesområden. Den har dessutom kopplingar till näringsliv, exportfrämjande och de andra sektorer som måste samverka för att befästa och stärka den svenska kompetensen, säger miljöminister Andreas Carlgren.

De övriga planeringsprojekten som blir tilldelade pengar, kungörs kl. 13.00 den 15/12 2009  på delegationens hemsida http://www.hallbarastader.gov.se/

För ytterligare info eller frågor kontakta:

Jan Holmberg, Kommunstyrelsens ordförande
073-910 40 43

Johan Magnusson, Kommunalråd med ansvar för bl.a. Miljöfrågor.
073-910 45 95

Fredrik Drotte, Planchef
073-910 49 71

Björn Eklundh, Kommundirektör
073-910 40 31

Johannes Wikman, Kommunikationstrateg
073-910 47 67