Skip to main content

Sanningens ögonblick sker i klassrummet

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 09:14 CEST

På onsdag kväll samlades ett trettiotal engagerade medborgare i Messingen för att diskutera hur man borde arbeta för att höja skolresultaten i kommunen. Mötet var den första öppna dialogen inom projektet  ”Ett lärande Väsby”, som drog igång i höstas och pågår till 2016.

Flertalet föräldrar, några lärare och politiker och några andra intresserade deltog på mötet och gav sin syn på vad som behöver göras och det var många perspektiv kom upp. Ett flertal personer tog upp frågan kring resurser, fördelning av resurser och hur man använder resurser, samt att lärarnas ledarskap behövs i klassrummet. En av deltagaren säger att sanningens ögonblick sker i klassrummen, i mötet mellan elever och lärare. Många ansåg också att ansvaret delas av vårdnadshavare, lärare och elever och att alla i samhället ska ta sitt ansvar.

I projektet för ”Ett lärande Väsby” har flera dialoger genomförts och fler kommer att hållas under våren med pedagoger, elever, politiker, fack, föreningar, tjänstemän. Ytterligare en öppen dialog kommer att hållas i projektet på söndag den 18 maj mellan kl. 10-12, också då i Messingen.

-  Vi frågar medborgarna eftersom det är viktigt att alla deltar i skolutvecklingen i Väsby. Det finns olika perspektiv om hur skolan ska kunna bli bättre och dialogerna hjälper oss att nå målet att alla elever ska vara godkända i alla ämnen, berättar Inger Cronlund, projektledare för "Ett lärande Väsby".

Inger Cronlund berättar också att många dialoger kommer att hållas med eleverna i skolorna och förskolorna i Väsby.  Under de närmaste veckorna kommer eleverna själva att ha möjlighet att ge synpunkter, då dialogledare ger sig ut på skolorna.

-  Vi har inbokade möten på ett flertal skolor och vi är mycket intresserade av att se vilka perspektiv som eleverna lyfter fram, säger Inger Cronlund.

För mer information kontakta:

Inger Cronlund, projektledare ”Ett lärande Väsby”, 073-910 49 19

Jessika Krekula, informatör, 073-910 40 18

Ett lärande Väsby är ett utvecklingsprojekt för att nå högre skolresultat, där samarbete mellan skolor och förskolor, både kommunala och fristående sker. Projektet arbetar i bred samverkan med alla berörda; barn, elever, pedagoger/lärare, rektorer, föräldrar/vårdnadshavare, fackliga organisationer, politiker, näringsliv och andra intressenter.


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se