Skip to main content

Satsning på idrottsanläggningar i Väsby

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 15:49 CET

Kommunstyrelsen i Upplands Väsby beslutade på måndagen om en investering om 8 miljoner kronor för att utveckla idrottsområdet i Vilunda under 2017.

Investeringen avser i ett första skede en ny tältlösning för uterinken för att minimera risken för driftstörningar i idrottsverksamheten och att säkerställa isyta när byte av ispisten i ishallen i Vilundaparken sker. Utöver detta avsätts även medel för att utreda placeringen av ett nytt fotbollstält i Vilundaområdet.

I Upplands Väsby kommuns flerårsplan finns totalt 30 miljoner kronor avsatta för perioden 2017-2019 för vidareutveckling av Vilundaparken. Kommunen ser även över möjligheten att bygga bostäder i anslutning till Vilundaparken.

– Nu gör kommunen efterlängtade och viktiga satsningar på Vilundaparken. Det är första steget mot att skapa Väsby idrottsstad och växla ut kraften och potentialen i Vilundaparken, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

För mer information
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Derk de Beer, Ekonomidirektör, 073-910 44 73 

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se