Skip to main content

Skolinspektionen ger Väsbys skolor grönt ljus

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 10:40 CET

Skolinspektionen har idag meddelat att Upplands Väsby kommun får grönt ljus på samtliga de sju områden som kommunens utbildningsverksamhet vid tidigare granskning fick kritik för.

– Utbildningskontoret har arbetat hårt för att komma tillrätta med de förbättringsområden Skolinspektionen pekade på. Nu har vi fått ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi fortsätter nu att jobba med att utveckla och förbättra våra skolor, säger Lars Valtersson, utbildningsnämndens ordförande.

Under våren 2015 genomförde Skolinspektionen sin regelbundna tillsyn i bland annat Upplands Väsby kommun. För första gången granskades samtliga sju verksamheter inom området utbildning separat: förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning.Kommunen fick kritik på sex av dessa sju områden. Nu har kommunen grönt ljus på samtliga verksamhetsområden. En del av arbetet har varit koncentrerat till utveckling av analysverktyg som nyckeltal och mål, och uppföljning av resultat.

– Vi har arbetat strukturerat med uppföljning, tydlig rollfördelning och en bred samsyn på vad som behöver göras. Vi är mycket glada och stolta över att vi så snabbt lyckats komma till rätta med de brister som utpekades, säger Astrid Täfvander, utbildningschef i kommunen.

För mer information:
Lars Valtersson, utbildningsnämndens ordförande, 073-910 44 54
Astrid Täfvander, utbildningschef, 073-910 45 31
Linda Corsvall, chef kommunikation, 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se