Skip to main content

Stor satsning på bostäder för unga och förstagångsköpare i Väsby

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 07:12 CEST

Upplands Väsby kommun har ingått avtal med Junior Living om att bygga bostäder i Fyrklövern i centrala Upplands Väsby. Med modern och snabbfotad produktionsteknik kommer Junior Living bygga lägenheter riktade mot dem som ska köpa sin första bostad.

Junior Living har specialiserat sig på att bygga små lägenheter till priser som är möjliga för förstagångsköpare att betala. Genom långt driven prefabricering  av de blivande husen anger företaget att byggtiden kan minskas till en tredjedel av det normala. En extra fördel med prefabriceringen är bättre planering, lägre inköpkostnader och mindre spill. 
Detta gör att priserna på de färdiga bostäderna blir lägre.

- Vi ser mycket fram emot att få bygga bostadrätter för ungdomar och andra som vill ha en mindre och prisvärd bostad, men som ändå inte vill göra avkall på närhet till shopping, nöjen och tillgång till bra kommunikationer säger Jan Petersson på Junior Living. Vi hoppas också att kunna erbjuda upp till 150 smålägenheter om ungefär 32 kvm per styck.

- Vi välkomnar Junior Living till Upplands Väsby och gläds speciellt åt inriktningen på förstagångsköpare säger Per-Erik Kanström (M), ordförande kommunstyrelsen. Vi har många väsbyungdomar som gärna vill bo kvar i kommunen men idag de har svårt att hitta bostad.

- Det är välkommet med en ny aktör Fyrklövern och Upplands Väsby eftersom det säkerställer en stor bredd i byggstilar och erbjudanden till nuvarande och blivande väsbybor säger Björn Eklundh, kommundirektör.

Fyrklövern är ett stort område som ligger direkt söder om Väsby Centrum.  Genom rivning av gamla gymnasieskolan, samt modernare utnyttjande av ytor, skapas utrymme för 1 600 nya bostäder, arbetsplatser och nya gröna ytor.  De nya invånarna kommer att kunna välja från ett brett utbud av olika sorters bostäder och med olika upplåtelseformer.  Tidigare har likande avtal tecknats med Bo i Väsby AB, BRABO Stockholm AB, JM AB, Riksbyggen, Seniorgården AB, Senior & Trygg Fastighetsfond AB, Svenska Hyreshus , och TB-Exploatering AB.

Väsby Labs är ett synsätt på hur en modern stad ska utvecklas och där man tar fasta på att involvera så många som möjligt så tidigt i processen. Närmare 1 000 personer har hitintills bidragit med idéer, synpunkter och engagemang, allt från skolbarn, studenter och andra invånare i Upplands Väsby via arkitekter, byggare och till och med internationell a experter på olika områden.

För ytterligare information:

Per-Erik Kanström, kommunstyrelseordförande, Upplands Väsby kommun, 08 590 97 247

Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby Kommun, 08 590 970 31

Jan Pettersson, grundare Junior Living 0707 222 487Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se