Skip to main content

Upplands Väsby är Ekomatsligans tredje bästa raket 2017

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 13:54 CEST

Upplands Väsby är tredje bästa kommun i landet när det handlar om att öka andelen ekologiska matinköp i den kommunala verksamheten under senaste året. För det delade civilminister Ardalan Shekarabi ut diplom till Upplands Väsby kommun när Ekomatsligan hade sin årliga prisutdelning under måndagen.

– Väsby har under senare år utvecklats väldigt positivt. Att höja nivån på maten i skolan och på våra boenden är en strategi för att förbättra miljön för våra unga och våra äldre. Det gläder mig att arbetet ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Ekomatsligan är en ranking av landets kommuner, landsting och regioner avseende deras ekologiska inköp. Rankingen organiseras av Ekomatcentrum som varje år samlar in statistik från offentlig sektor för att se hur utbudet av hållbar mat i allmänhet och ekologisk mat i synnerhet utvecklas. Statistiken dokumenteras och offentliggörs i en årlig rapport. Varje år arrangeras även en diplomeringsceremoni för de kommuner, landsting och regioner som klassat in i Ekomatsligan. Nivån för att klassa in ligan är 30 % ekologiska inköp 2016, räknat i SEK. Ekomatcentrums nationella mål för offentlig sektor är 50 % ekologiskt 2020.

Ambitionen att höja andelen ekologiska inköp i Upplands Väsby kommun har initierats som en del av kommunens måltidspolitiska program. Programmet har formulerats för att utgöra stöd vid livsmedels- och måltidsupphandlingar inom kommunen med avsikten att förbättra matvanor och folkhälsa. Inom ramen för programmet har även en måtidsakademi bildats. Akademin består av kommunala och privata utförare, kunder, intresseorganisationer och leverantörer som kommer med idéer och förslag på hur de offentligt finansierade måltiderna kan utvecklas och förbättras.

– Vi är väldigt glada över att vårt arbete med det måltidspolitiska programmet har fallit så väl ut. Förbättrad kvalité på de offentligt finansierade måltiderna har under längre tid varit en prioriterad fråga för Upplands Väsby kommun, säger Maria Tuvesson (MP), ordförande för Upplands Väsby kommuns måltidsakademi.

Andelen ekologiska inköp för Upplands Väsby kommun uppgick under 2017 till 30%.

För mer information
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 08-590 977 44
Maria Tuvesson (MP), ordförande måltidsakademin, 08-590 972 45

Upplands Väsby kommun har idag över 44 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2016 mer än man gjort på 40 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun, 2013 till Sveriges miljöbästa kommun och 2016 till Årets samhällsbyggare. 

www.upplandsvasby.se