Skip to main content

Upplands Väsby första kommun med digital årsredovisning

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 08:31 CEST

I dag lanserar kommunen sin digitala årsredovisning för 2013. Den ska locka fler att ta del av informationen och vara mer tillgänglig. Målet har varit att lansera ”Sveriges kortaste årsredovisning” för att öka tillgängligheten och återkopplingen av kommunens arbete till fler.

Årsredovisningen ryms på en webbsida. Där visar kommunen upp sina resultat under 2013 och ger dig möjligheten att ge tummen upp eller tummen ner beroende på om du som kommuninvånare anser att kommunen levt upp till sina mål.

– En digital årsredovisning kan göras enkelt genom att bara lägga ut en pdf-fil på webbplatsen. Men vi har valt att gå ett par steg längre, säger Anette Ömossa, ekonomidirektör och beställare av den digitala årsredovisningen. För något år sedan vann Väsby pris för bästa årsredovisning i offentlig sektor och vi har inte lutat oss tillbaka efter det utan detta är resultatet av ytterligare utvecklingsarbete inspirerat av den utvecklingslust som präglar arbetet i Väsby, avslutar hon. 

Huvudsyftet var att göra årsredovisningen lättare att ta till sig och att nå ut till fler – till alla de intressenter som vi vill ska veta att kommunen gör många bra saker. En stor del av materialet som finns på sidan är bilder eller video som möjliggjorts tack vare en satsning på rörlig media i en egen kanal som startade för en par år sedan. Nyckelpersoner från kommunen får presentera hur de arbetat under 2013 för att nå målen. Dessutom har elever från Bollstanäs skola intervjuat kommunanställda kring skolfrågor, framtidens Väsby och miljö. Årsredovisningen är kommunens viktigaste redogörelse för hur skattemedlen har använts under det gångna året.

– Vi vill bli ständigt bättre på att vara kommun och för att bli det frågar vi medborgarna vad de tycker och mäter kvaliteten i leveranser och upplevd kundnytta. Vi hoppas att invånarna genom denna årsredovisning lättare kan ta del av informationen och framför allt tycka till. Väsbybornas synpunkter är vårt viktigaste verktyg i att förbättra de tjänster kommunen levererar. Vårt systematiska kvalitetsarbete utgår från kundernas behov och önskemål, säger Johannes Wikman, kommunikationsstrateg i Upplands Väsby kommun och ansvarig för inriktningen på kommunikationsarbetet.

– God ekonomisk hushållning omfattar för oss resultat i fyra perspektiv: kund, samhälle & miljö, medarbetare och ekonomi. Det handlar alltså inte bara om att visa att vi hållit budget och levererat ett ekonomiskt överskott. Det viktigaste är att visa vad väsbyborna får för pengarna, säger Anette Ömossa.

Med en digital årsredovisning minskar kostnaderna och belastningen på miljön eftersom den tryckta upplagan blir mindre, men allra viktigast är att det ger ett redskap att nå fler läsare. På sikt kan den också utvecklas till att bli ett mer interaktivt verktyg för verksamhetsredovisning.

– Kombinationen med att också öppna för väsbyborna att tycka till tycker vi är extra kul. Det rimmar väl med den öppenhet och delaktighet vi söker både i kommunorganisationen men också hos samarbetspartner och medborgare. Vi hoppas på stor respons och vi har ytterligare idéer för hur vi kan utveckla konceptet ytterligare i framtiden, avslutar Johannes Wikman.

Tyck till och läs årsredovisningen på upplandsvasby.se/arsredovisning

För mer information kontakta:

Anette Ömossa, Ekonomidirektör  073-910 44 73

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg  073-910 47 67


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se