Skip to main content

Upplands Väsby första kommunen med tack-kampanj

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 07:38 CEST

I samband med årsredovisningen lanserade Upplands Väsby i förra veckan en unik kampanj där man tackar invånarna för deras insatser.  I centrala Väsby hyllar kommunen invånarnas engagemang på storbildstavlor, samtidigt som man konkret redovisar hur man använt skattepengarna i olika verksamheter. Kampanjen är den första i sitt slag i Sverige. 

− Vi vill att kommunens verksamhet ska bli mer synlig, tillgänglig och lättbegriplig för så många som möjligt. Den redovisas ju varje år i årsredovisningen, men den läses av få. När vi berättar vad skattepengarna går till tror vi att det bygger stolthet och fortsatt engagemang hos kommuninvånarna, säger Johannes Wikman, kommunikationsstrateg på Upplands Väsby kommun.

Genom att med olika exempel visa hur skattemedel använts vill Upplands Väsby lyfta fram bredden i hela kommunens verksamhet samtidigt som medborgarna tackas för sitt engagemang. På storbildstavlor runt om i Väsby kan man nu läsa att skattepengar exempelvis har gått till att utveckla kommens grundskola, ha generösa öppettider på badet och göra matavfall till biogas.

Som en del i kampanjen tackades hundratals invånare förra lördagen av kommunen vid köpcentret Väsby Centrum. Invånarna bjöds på kaffe, bullar, saft och ballonger. Ytterligare ett tackevenemang kommer att genomföras framöver, men då även med Väsbys kommunpolitiker. Datum är ännu inte fastställt.

– Det är viktigt för oss som kommun att vi hela tiden kan förklara vad det är vi gör. Under de tillställningar vi nu genomför har Väsbyborna ytterligare en chans att föra fram sina funderingar och åsikter till oss. När medborgarna hjälper kommunen med tips så kan vi åtgärda saker snabbare och på så sätt ge bättre service, säger Johannes Wikman.

Förra året belönades Upplands Väsby kommuns årsredovisning som den bästa bland kommuner och landsting. För att utveckla den vidare och nå fler arbetades denna tackkampanj fram. Det är första gången kommunens årsredovisning meddelas på andra sätt än i tryckt form eller via hemsidan.. Det är också första gången den här typen av kampanj görs i Sverige, och kanske även i världen. Hela årsredovisningen samt en kortversion finns att läsa och ladda ner på kommunens hemsida upplandsvasby.se/arsredovisning.

För pressbilder på kampanjen och från tackevenemanget, klicka här.

För den fullständiga årsredovisningen i PDF, klicka här.

För mer information, kontakta:
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg Upplands Väsby kommun  073-910 47 67

Anette Ömossa, Ekonomidirektör Uppland Väsby kommun 073-910 44 73

Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun  073-910 40 31

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

 
www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se