Skip to main content

Pressmeddelande: Upplands Väsby har bäst äldreboenden i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:19 CET

När brukarna på äldreboende fått svara på frågor om hur de trivs och vilken omsorg som ges så hamnar boendena i Upplands Väsby på 44:e plats i landet. Upplands Väsby får bästa resultatet bland kommunerna i Stockholms län, inklusive Stockholm stad.

 - Den här undersökningen visar att vi är på rätt väg i vårt arbete att oförtrutet jobba med kvaliteten som riktmärke inom äldreomsorgen. Brukarna uppskattar vår verksamhet och detta sporrar oss naturligtvis att bli ännu bättre. Jag vill rikta ett stort tack till alla som tillsammans har gjort detta fina resultat möjligt. Det gäller både de kommunalt drivna boendena och de boenden som drivs av enskilda företag säger Maria Fälth, ordförande i Social- och äldrenämnden. 

Socialstyrelsen har nyligen publicerat en nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen. Via enkäter har det undersökts hur de boende trivs och vilken omsorg som ges på äldreboenden runt om i landet. Svaren har man indexerat på en skala mellan 1-100. Upplands Väsby får i denna undersökning ett index på 78. Den bästa kommunen i landet, Bjurholm, klarade ett index på 87, och snittet i hela riket är 75. 

För mer information kontakta Maria Fälth (KD), ordförande i Social- och äldrenämnden, 08-59097636, e-post maria.falth@upplandsvasby.se