Skip to main content

Pressmeddelande: Upplands Väsby landar på 6,1 miljoner i överskott 2009 trots ett tapp på 65 miljoner kronor!

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 13:13 CET

Upplands Väsby kommun har trots minskade skatteintäkter och finanskris lyckats redovisa ett överskott på 6,1 miljoner kronor för 2009. 

Årets resultat visar ett överskott på 6,1 Mkr (0,4 % av skatteintäkter mm). Kravet på balans i ekonomin har uppnåtts trots de kraftigt minskade skatteintäkterna tack vare en ansvarsfull strategi för en ekonomi i balans. Året som gått har präglats av en lång rad åtgärder för att nå ekonomisk balans för 2010. 

Nettokostnadsutvecklingen för verksamheten har under året bromsats in som en följd av åtgärderna för ekonomi i balans. Jämfört 2008 har kostnadsutvecklingen minskat till 3,5 %. 

Utveckling av verksamhetens nettokostnader 2008-2009
Bedömningar gör att det kan dröja till 2015 innan ekonomin normaliseras. Även om viss återhämtning kommer att ske kommer effekten av krisen att fortfarande finnas kvar ett antal år framöver. Upplands Väsby kommun fortsätter arbetet med strategin för ekonomisk balans och målbild 2012. Arbetet med prioriteringar i tjänsteutbud och effektiviseringar fortsätter.

 -Vi har trots detta byggt klart ett nytt bad, påbörjat bygget av Väsby nya gymnasium under 2009 och även påbörjat flera bostadsprojekt med följdinvesteringar. Väsby vill delta i regionens tillväxt, säger Jan Holmberg, Kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunens ekonomi har under senare år stärkts och överskott som uppgår till kommunens resultatmål på 2 % har redovisats för 2006, 2007 och 2008. För de senaste två åren har dessutom en reservering skett av det egna kapitalet för att möta kommande pensionskostnadsökningar med sammanlagt 20 Mkr. 

För mer information:
Jan Holmberg, KSO Upplands Väsby  073-910 40 43
Björn Eklundh, Kommundirektör Upplands Väsby  073-910 40 31
Anette Ömossa, Ekonomidirektör Upplands Väsby  073-910 44 73
Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg Upplands Väsby kommun  073-910 47 67