Skip to main content

Upplands Väsby näst bäst inom ung företagsamhet

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 15:37 CET

Upplands Väsby är en av de tre bästa kommunerna i Stockholms län när det gäller att uppmuntra ung företagsamhet. Kommunen hamnar på en andra placering. Under 2015 startades och drevs 64 företag inom programmet Ung Företagsamhet, UF, vilket var fler än någonsin tidigare.

– Det är fantastiskt roligt att vår kommun behåller en hög placering inom näringsliv och entreprenörskap. Nyckeln är att vi har engagerade medarbetare i skolan som ser att UF är viktigt och lyckas med att skapa engagemang hos eleverna, säger Anders Wink, näringslivschef i Upplands Väsby kommun.

Ung Företagsamhet är en praktisk utbildning där unga under ett läsår startar, driver och avvecklar ett företag. I detta ingår produktion och tjänsteutveckling, marknadsföring, försäljning samt ekonomisk redovisning och årsredovisning. Under året får eleverna möjligheter att träna sin förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar.

– Elever i Upplands Väsby får stor möjlighet att utveckla sina entreprenörsmässiga förmågor redan från årskurs 1 till sista året på gymnasiet. Detta är möjligt tack vare alla engagerade lärare och rektorer ute i verksamheterna, säger Astrid Täfvander, utbildningschef i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby kommun utmärker sig särskilt på några punkter:

  • ett gediget arbete med entreprenörskap i grundskolan via engagerade lärare och med hjälp av företagarnätverket Väsby Promotion
  • antalet UF-företagare i förhållande till det totala antalet elever i samma årskull har ökat markant sedan förra läsåret
  • Antalet UF-företagare i Upplands Väsby har ökat med 73 procent sedan förra året. Detta innebär att 27 fler elever driver företag i kommunen, från 37 läsår 14/15 till 74 elever läsår 15/16.
  • 92 procent av eleverna på Väsby Nya Gymnasium som drev UF-företag 2015 avslutade sina UF-företag och genomförde alla obligatoriska moment föregående läsår.

Enligt organisationen Ung Företagsamhet är sannolikheten att starta företag omkring 20 procent högre bland de elever som har drivit ett UF-företag på gymnasiet. De nystartade företagen både omsätter mer, anställer fler och har längre livslängd än företag grundade av personer utan samma erfarenhet. Före detta UF-företagare har generellt lättare att etablera sig på arbetsmarknaden, med färre arbetslöshetsdagar och högre lön än kontrollgruppen.

För mer information:
Anders Wink, näringslivschef Upplands Väsby: 073-910 43 80
Astrid Täfvander, chef utbildningskontoret: 073-910 45 31
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25


Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se