Skip to main content

Upplands Väsby och Sollentuna skapar gemensam vision för Älvsundadalen

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 07:00 CEST

De båda kommunerna samarbetar för att skapa en gemensam framtidsvision för en hållbar, sammanhängande och attraktiv stadsdel i Rotebro och Älvsundadalen. Visionsarbetet startar under maj med en parallell medborgardialog i båda kommunerna. Hösten 2015 kommer en konkret stadsbyggnadsvision för Älvsundadalen/Rotebro att slutpresenteras.

-  Det är oerhört glädjande att vi, tillsammans med Upplands Väsby, nu kan skapa förutsättningar för en spännande utveckling av både Rotebro och Älvsundadalen. Vi har förberett detta steg under närmare två år och är överens om att medborgardialogen blir ett utmärkt forum för att fånga upp de många och viktiga synpunkter och idéer som finns hos invånare och företagare i området, säger Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun.

Området ska utvecklas vidare från två stadsdelar till en gemensam levande del av stadsbygden i Upplands Väsby och Sollentuna. Det är ett mycket stort område och utbyggnaden kommer därför sannolikt att ta lång tid. I ett slutscenario om 30-50 år är bland annat Älvsundadalen och marken närmast Norrviken bebyggda med bostäder och lokaler för olika typer av handel och verksamheter. I detta finns befolkade stråk och goda kollektivtrafikförbindelser. Kommunerna strävar efter att tillvarata landskapets förutsättningar och läget mellan Norrviken och det levande jordbrukslandskapet.

-  Det är fantastiskt spännande att bo i en region som växer så det knakar. Vi har verkligen arbetat hårt med att öka bostadsbyggandetakten och ser positivt på utveckling av flera delar av kommunen. Människors önskemål och behov vid bostadsval handlar sällan om osynliga streck på en karta. Därför är det särskilt roligt att se denna överbryggning över kommungränsen mot Sollentuna, säger Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun.

För att lyssna på medborgarnas åsikter om området, och vilka platser som anses som betydelsefulla i dagsläget, håller kommunerna parallella medborgardialoger. Stadsplanerare från Upplands Väsby kommun finns på plats i Väsby Centrum och utanför ICA Format i Infra City söndagen den 25 maj mellan klockan 11-15. Stadsplanerare från Sollentuna kommun finns på plats på Rotebro torg fredagen den 23 maj klockan 14 – 18, och lördag 24 maj, kl 11-15, samt på Rotsunda torg söndag 25 maj, kl 11-15

Kontakt:
Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 42 47
Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef Upplands Väsby kommun, 08-590 979 91
Annika Eriksson, mark- och exploateringsingenjör Upplands Väsby kommun, 08-590 974 19
Linda Corsvall, presskontakt, Upplands Väsby kommun, 08-590 970 29


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se